Start Over


Дневният ред на окръжната занаятчийска сбирка в гр. Шумен.
Индустрията и занаятите.
Заминали занаятчии за Виенския, Пражкия и Лайпцигски панаири.
Обущарска производителна кооперация в гр. Варна.
Обущарска потребителна кооперация в гр. В. Търново.
Шивашки курс - Разград.
Министерски изявления.
Изявления на наш професор по занаятчийския кредит.
Резолюции взети от Шуменската занаятчийска сбирка.
По законопроекта на О. П. занаятите.
Чирашки изпити.
Занаятчийските искания в Народното събрание.
Занаятчийска литература.
Изпит на обущарски курс в Шумен.
За Ески-Джумайския панаир.
Шуменското занаятчийство.
Законопроекта за О. П. занаятите.
Занаятчийски осигуровки.
Конгрес на производителните кооперации.
Делегатски отчет на Шуменското обущарско занаятчийско сдружение.
Из конгреса на Кооперативната банка.
Конгреса на популярните банки.
Важно за дюлгерите.
По майсторските изпити.
Нощния труд в хлебарниците.
Шивашки курс в Провадия.
Дамски шивашки курс в Елена.
За занаятчийския кредит.
Повишение на лихвите.
Кооперативна обущарска фабрика.
Майсторски изпити.
По проверката на майсторите.
За чирашкото училище в гр. Варна.
За калфенското училище.
Ново обущарско сдружение в Габрово.
Държавното професионално кошничарско училище в гр. Плевен.
Чирашките училища.
Майсторски изпити.
Закрит курс по модерно обущарство в Габрово.
Областна занаятчийска сбирка в Шумен.
Проектиран сградостроителски курс.
Калфенските курсове.
Ново обущарско сдружение.
Резултата от майсторските изпити.
Занаятчийска сбирка в Шумен.
Калфенски курс по сградостроителство във Варна.
Общообразователен курс в гр. Провадия.
Обущарски празник.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджанско слово
 Економически преглед
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Морско ехо
 Народна самозащита
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сила
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
Data Tag
  1941 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Обущарство
Резултати 19 - 27 от 94.стр.    First Page  Previous Page   3   4   5   6   7   8   9   10   11  
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 24, 21/03/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 28, 17/04/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 31, 09/05/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 36, 12/06/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 40, 10/07/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 47=48, 12/09/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 4, 24/10/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 8, 21/11/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 11=12, 31/12/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library