Start Over


Размера на събраните приходи.
Творческата работа през изтеклата 1928/1929 год.
Особен интерес представляват дълговете на общината.
Бюджето-проекта за 1929/1930 година.
Статистическо отделение.
Финансово отдление.
Общински лозов разсадник.
Пожарната команда.
Общинската библиотека.
Водно канализационно отделение.
Пътно-регулационно отделение.
Архитектурно отделение.
Общинска житна борса.
Ветеринарно отделение.
Пожарната команда.
Общинската библиотека.
Финансово отделение.
Статистиеско отделение.
Техническа работилница.
Общинска библиотека.
Финансово отделение.
Статистическо отделение.
I. Благоустройството на града.
А. Улици.
Б. Водно-канализационни работи.
В. Електрическото осветление.
II. За поминъка на града.
1. За търговията.
2. За нашето летовище.
3. За лозарството.
4. Млекарството.
5. За дърводелския поминък.
III. Културно дело.
I. Грижи за учебното дело.
II. Общинска библиотека.
III. Театрално дело.
IV. Има и други културни институти.
IV. Други въпроси.
1. Нотариални актове за дворните места на бездомниците.
2. За пожарното дело.
3. За санитарното дело.
4. За безработицата.
5. За облегчение прехраната на града.
6. За финансовото положение на общината.
Заключение.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Единство
 Здравие
 Земледелска победа
 Известник
 Народна просвета
 Наставник за учители и родители
 Свободен глас
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1936 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1902 год.
  1892 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1885 год.
  1880 год.
Съответствия за:  Библиотеки, обществени
Резултати 19 - 27 от 73.стр.    First Page  Previous Page   3   4   5   6   7   8   9  
Serial's cover page Експозе на кмета г. Никола Поп ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 210, 12/08/1929
Serial's cover page За Плевенската и Варненската г ...     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 5, 01/05/1931
Serial's cover page За градската библиотека     
Черно море [вестник]
бр. 57, 27/08/1929
Serial's cover page За градската общинска библиоте ...     
Варна [вестник]
бр. 9, 19/05/1931
Serial's cover page За общинската библиотека     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 113, 20/09/1924
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 117=118, 24/10/1924
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 119, 31/10/1924
Serial's cover page Из дейността на отделенията и ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 120, 11/11/1924
Serial's cover page Изложението от кмета г. Н. Поп ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 196, 29/01/1929


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library