Start Over


Производството на оцет.
Индустриалните растения в новите земи.
Електрификация на Свищов.
Насърчение памучната култура.
Пивоварната индустрия.
Производството на спирт.
Производството на железни руди в Люксембург.
Производството на захар в Румъния.
Производството на сапун.
Минни концесии.
Упътвания относително изпитите за машинисти и огняри.
Копринарска изложба.
Модерна пашкулосушилня.
Фабрика за емайлирани съдове.
Кариери за индустриалните предприятия.
Соловарната инсталация край Провадия.
Безмитен внос.
Нова електрическа централа в Перник.
Сапунената индустрия в България.
В града ни се основа сапунена фабрика `Орел`.
Челеби Исак Толедо - Варна - крупна търговска къща.
Вл. Ст. Явашчиев - Варна - комисионерска експедиционна къща.
Иван Стоянов & Син - Варна - солидно комисионерно представителство.
Събев & Карабатаков - Варна - търговска къща.
Е. В. Димитров & Б. Белчев, Мусалата - Варна.
`Надежда` - единствената кожарска фабрика в града ни.
`Finosa`- фабрика за тоалетни сапуни, помади и др.
В Павликени се е образувала `Новата банка`.
`Наслада` - новообразувано общо винарско акционерно д-во в София.
По холерата.
Пристигна в града ни г. Хар. Николов.
По пресушаването на бургаските блата.
Пчелната реколта.
Във всеславянския пчеларски събор.
Нов правилник за опазване на горите.
Новия карантинен правилник.
Търгове.,Митнишко разпореждане.
Изгубено индустриално свидетелство.
По разтоварването на солта.
За индустриалците на сапун.
Държавна учебна шивашка работилница.
Държавн учебно училище по обущарството.
Всеславянски конгрес на пчеларите.
Съобщение за световната кулинарна изложба в Брюксел.
Увеличение превозните цени на брашното.
Правото за мелене (млевото).
Министъра на общите сгради.
По обезмитяването на дървения материал.
Банка `Дели-Орман`.
`Търговски фар` 5 пъти седмично.
Подробности по войната.
На вниманието на телефонната дирекция.
Насърдчение на сапунената индустрия.
Увеличение превозните такси на солта.
Лични.,Захарното сдружаване със съучастие - Варна.
На вниманието на пощенската дирекция.
Г-н Д-р Г. Саввов.
Българската търговска банка.
Бивший притежател на Руски Търговски Музей.
За къщата `Саркис Куюмджиян`.
Увеличението в превоза на брашното премахнато.
Конференция на секретарите.
Обявени в несъстоятелност.
Износ на храни.
Цените на месото в Цариград.
Тегления на класната лотария.
Затварянето на Дарданелите и българското правителство.
За българските параходи.
Дарданелските проливи.
Поради празника на труда.
Два трена за Русе.
Посрещането на Парижките гости в г. Варна.
Наводнение в Сомовит.
Министър Франгя във Варна.
Търговците протестират.
Искане на бургаските житари.
Променено е името на новоотворения в Габрово хотел `Балкан` на хотел `Бристол`.
Д-во `България`.
Азбестовите неизгореваеми къщи.
Конгреса на Б. Ц. Кооперативна Банка.
Откриване безжичния телеграф.
Износа на мулета.
Повръщането на депозит в митниците.
Петролните резервоари.
За контрабандните митнишки дела.
Сведения за непокритите имоти.
Ипотекарния кредит на земледелците.
Издаден втори екземпляр от индустриалното свидетелство.
Безмитен внос на местни киселини за сапуни.
Скръбна вест.
За кумановската линия.
За ревизиите на акцизните началници.
Банкова агентура при гара Левски.
Застраховката против градушка.
По тарифирането на цимент и хидравлическа вар от фабриките `Панега` и `Лев`.
По превозът и таксуването на градобойни ракети.
Софийска лотария.
По издаване на чековете от Б. Н. Банка.
За банковите райони.
За безплатните билети по железниците.
Кибритна фабрика в Бургас.
По инкасовата служба при Б. Н. Банка.
Променена фабрична фирма.
Контрола на златните и сребърни предмети.
По товаренето на вагоните.
Приемането за превоз и таксуването на избухливите вещества.
Дейността на пътуващите учители по земеделието.
Женските стопански курсове.
Пазарите и панаирите в България.
Заменени с дубликати облигации.
Обявени в несъстоятелност.
Нови книги - `За кооперативните мелници` от свещ. Т. Алферов.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Добруджанско слово
 Економически преглед
 Нова България
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
Data Tag
  1935 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Сапун - производство
Резултати 19 - 27 от 31.стр.    First Page  Previous Page   3   4  
Serial's cover page Техническо-стопанска хроника     
Техника и стопанство [списание]
бр. 3, 01/06/1926
Serial's cover page Техническо-стопанска хроника     
Техника и стопанство [списание]
бр. 5=6, 01/08/1926
Serial's cover page Търговски отзиви     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 105, 20/09/1919
Serial's cover page Търговски отзиви     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 112, 12/10/1919
Serial's cover page Фабрика за сапун `Солун` на Бр ...     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 19, 08/06/1928
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 254, 27/07/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 365, 08/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 370, 17/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 520, 26/02/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library