Start Over


Относно служебните задължения на секретар-бирниците.
По повод злоупотреби със служебно положение на варненски общински служител.
Факти, уличаващи общинския секретар Коста Иванов в злоупотреби.
Неизпълнение на задълженията от страна на чиновници.
Цифри.,Положението.
Читателско писмо относно работното време на чиновниците.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненско ехо
 Вестник инвалид
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Земледелец
 Земледелска победа
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Литературни новини
 Морски бич
 Морски ратник
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна воля
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Последен час
 Последни новини
 Ратник
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Стефан Караджа
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморец
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1892 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Държавни служители
Резултати 181 - 189 от 723.стр.    First Page  Previous Page   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Next Page  Last Page
Serial's cover page Заповед N 463     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 26, 09/10/1928
Serial's cover page Заповедта за закриване национа ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5511, 27/12/1935
Serial's cover page Злото въ Варненската община     
Свободен глас [вестник]
бр. 23, 20/06/1909
Serial's cover page Злото въ Варненската община     
Свободен глас [вестник]
бр. 24, 28/06/1909
Serial's cover page Злоупотребление на бирник в об ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3892, 15/04/1935
Serial's cover page Злоупотребленията от помощник- ...     
Обнова [вестник]
бр. 235, 24/12/1919
Serial's cover page Зрънца     
Ново единство [вестник]
бр. 95, 08/11/1931
Serial's cover page Зрънца     
Ново единство [вестник]
бр. 135, 11/03/1932
Serial's cover page И чиновниците имат право!     
Последни новини [вестник]
бр. 4, 23/04/1939


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library