Start Over


`Търговски фар` в 4-годишнината си.
Събрание на Варненското Търговско Дружество.
Излиза ли все още `Варненски Търговски Вестник`.
Скръбна вест.
Банка `България` в Бургас.
Граждански искания от жителите на Добрич.
За работата на санитарните карантинни власти в града.
Получи се в редакцията депеша за възстановяване на стария Силистренски окръг.
Подкупен чиновник на митницата.
Пример от частна инициатива в развоя на външната продажба.
Ново акционерно дружество.
Протеста на стралджанци.
По създаването на национален дунавски търговски флот.
Откриване седмични пазари за добитък.
Защита на табашкия занаят.
Химическа лаборатория във Видин.
Анализата и тарифирането на петмезите.
По вноса на пакурата.
15-членна депутация от Силистра ходатайства за възстановяване на окръжието.
Генерална ипотекарна банка.
Акциите на банка `Гирдап`.
Г. Юруков, директора на варненския клон на БНБ.
Софийската банка.
Дървата ще изефтинеят.
По изменение закона за митниците.
Венчавка.,Помирителен съд при Русенската търговска камара.
Поправка на класификацията на стоките за вътрешното съобщение.
Допълват се особените постановления относително станционните приспособления.
По превоз на риба и яйца.
До г-на Главния варненски инспектор на училищата.
Хигиеничното състояние на гр. Варна.
Резолюция на митинга в гр. Силистра за възобновяване стария силистренски окръг.
Пристигнал е в града ни г-н Остроградски.
Пристигнали гости за руско-славянската изложба в столицата.
Реорганизация на българското търговско параходно дружество.
Законопроект за данъка върху прихода.
по закона за митниците.
Индустриалците при м-р Тодоров.
Тираж на 5%-ия държавен заем.
За Д-во `Нафта`.
По вноса на черния хайвер в малко количество.
Оттеглили се от фирмата наследниците на Еню Шишков.
По текущите сметки на Б. Н. Банка.
Предложение за носене военната тегоба.
В полза на мира.
Изложение по кулинарното изкуство във Виена.
Чл. 12 от закона за Гербовия налог.
Банката и сконтантите.
По въпроса за Силистренски окръг.
Допълнение сточните тарифи a quatre.
Шарлатанскш маниер.
Износа на тютюн от Кавала.
Камбиалния синдикат.
По нуждите на Деде-Агач.
Сключен конкордат.
За секретаря на Софийската търговско-индустриална камара.
Бъдещият район на Бургаската камара.
Габровската митиница е факт свършен.
Риболовството в блатата.
Спряно железопътно движение.
Международно изложение в Лайпциг.
Г-н Хенри Дженкиц е посетил столицата ни.
Станали търгове.
Отрицателен търговски навик.
За пътищата Бургас - Малко Търново.
Законопроект за риболовството.
Пътуване с намалени такси по железниците.
Маслинените гори в новите земи.
Вестник `България`.
Солените езера.
Взаимнообразни удръжки на чиновниците.
Нов почетен консул в Тулуза.
Открити банкови агентури.
Дългът на окръзите.
За желающите да вземат английски представителства в Царството.
Угаснали права на района.
Обявени в несъстоятелност.
Движението на параходите в Бургаското пристанище.
Каботажното дружество.
Електрическо осветление в Плевен.
Извънредният държавен бюджет.
Камбиото покачено.
Железничарите се готвят за борба.
Завърнала се депутация.
Общата реколта на храните заплашена.
Търговския договор с Турция.
Скъп покойник - търговеца колониалист и житар Коста Хинков.
Регулиране на Марица.
Бобовдолската каменовъглена мина на концесия.
Беломорските солници.
Митинга в Русе.
Курс по български старонародни шевни и тънки тъкани в Пловдив.
Закрити конференции.
Хасковския окръг подновен.
Движенията от и до Сомовит.
Болнични каси във фабриките.
Сливенци искат поднова на окръга.
Минните концесии в царството.
Кожаро-обущарска изложба.
Шапкарски курс.
За знание на търговците-експедитори на сирене.
Търговско-индустриалната банка в Бургас.
Новото водоснабдяване на Бургас.
Внасяните от странство сапуни.
Полезен дъжд.
Износът на пашкули за Италия.
Търговско-индустриалната банка в Бургас ще уголеми капитала си.
Кредитната банка в Бургас.
Данък върху тютюня в новите земи.
Бургаската търговска камара.
Кибрита е злокачествен.
Автомобилно съобщение до лъджите.
Лозарско събрание в Бургас.
Нови пломби по митниците.
`Стандарт Оил Компани` в Бургас.
За карнобатската гара.
Бургаската търговско-индустриална камара ще иска справедливо разпределение на районите.
Нови наставления до банките.
Граматиковска депутация в София.
Пратките от пристанището до старата гара в Бургас.
Ревизия на майсторски свидетелства.
Индустриалска несъстоятелност.
Неволите на Малко Търново и околията му.
`Нафта` в Бургас.
Чумата по добитъка в Гюмюрджинско.
Лозята в Южна България тоже повредени.
Уловена риба през март.
Софийска класна лотария.
Сърбия е разрешила да се издадат паспорти на Н. Атанасов и Хр. Стоянов.
Трупа на Матеоти.
Кралското семейство на Скупщината се завърна от пребиваване в Италия.
Новата телефонна мрежа в София.
Съставени актове на хлебари в София.
Липса на достатъчно стража в околийските управления в страната.
Кораби от румънската дунавска флота у нас.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български техник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Добруджа
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Здравие
 Земледелец
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Противоалкохолен лист
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Северна поща
 Сеяч
 Славянин
 Търговски фар
 Черно море
Data Tag
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1908 год.
  1902 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1885 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Окръзи - управление
Резултати 181 - 189 от 193.стр.    First Page  Previous Page   21   22  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 298, 25/11/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 301, 02/12/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 303, 06/12/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 330, 31/01/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 538, 02/04/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 551, 04/05/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 553, 07/05/1914
Serial's cover page Ще се отложат ли окръжните изб ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 513, 26/12/1925
Serial's cover page [Дневни новини]     
Варненски новини [вестник]
бр. 14, 18/08/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library