Start Over


Беседи и изложби в София по инициатива на дейци от съюза `Морски техник`.
Беседи за вредата от алкохола.
Окръжна конференция на комунистическите организации.
С обявление N 22151 се оповестява допълнителен проекто бюджет.
Поискан е указ с който да се разреши на общината да купи коне.
През тая седмица в Народния дом на д-р Н. Исаков са проведени беседи за работническото движение.
Публично работническо събрание.
Мирът и последиците от него - реферат на Р. Крайчев.
Училищното настоятелство обсъжда бюджет.
Министерството на вътрешните работи по въпроса за общинско предприятие `Смет`.
Разтурено е софийското училищно настоятелство.
Разпоредено е да се разтури къщата на подофицера Мавруди Костов.
Довечера в Народния дом се устройва другарска вечер.
Допусната грешка в бр. 27.
На 1 того в един от салоните на новия общински театър се откри безплатна детска ученическа трапезария.
За ден на милосърдието бе обявен 8 ноември.
Варненското училищно настоятелство приготвя униформи за бедните ученици.
В неделя 14 того се открива конференция на групите от Варненска околия.
В понеделник 15 того се свиква синдикална конференция.
В сряда 17 того ще се състои беседа.
Инж. Тодор Попов реферира на тема `Електричество и приложението му в живота`.
Беседа на американката Лорол Шафлохър на тема `Промяната в днешния свят`.
Беседа на литовския антрополог Ант. Пашкевичиус в есперантския клуб.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Виделина
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Добруджански глас
 Добруджански новини
 Единство
 Женски свят
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна дума
 Нова българска пчела
 Ново единство
 Последни новини
 Природен лекар
 Свободен глас
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Театър и музика
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1947 год.
  1946 год.
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1920 год.
  1915 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1907 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Беседи
Резултати 181 - 189 от 349.стр.    First Page  Previous Page   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Next Page  Last Page
Serial's cover page Седмица на морето     
Морски преглед [списание]
бр. 42, 01/06/1936
Serial's cover page Седмица на трезвеността в Варн ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5612, 07/04/1936
Serial's cover page Седмичен преглед     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 23, 09/10/1920
Serial's cover page Седмичен преглед     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 24, 16/10/1920
Serial's cover page Седмичен преглед     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 28, 13/11/1920
Serial's cover page Седмият граждански реферат     
Ново единство [вестник]
бр. 41, 24/06/1931
Serial's cover page Сказка     
Варненски новини [вестник]
бр. 5673, 08/06/1936
Serial's cover page Сказка за България по радиото ...     
Славянин [вестник]
бр. 37, 23/03/1931
Serial's cover page Сказка за Индия     
Варненски новини [вестник]
бр. 5733, 07/08/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library