Start Over


Oкръжно на Министерството на Вътрешните дела относно патентите на търговците на питиета и тютюн.
Окръжно на Министъра на Вътрешните дела относно военната служба.
Намерени са фалшиви монети в Пловдив.
Варненската Градско-Общинска Касса, според ревизията от април.
Търг за отдаване под наем на Градско-общинските градини.
Внесено държавни берии от гр. Варна.
Окръжно от Министъра на Вътрешните дела относно набора на войници.
Съпредписание от Министъра на Вътрешните дела относно командировъчните на чиновниците.
Окръжно на Министерство на Вътрешните Дела относно Закона за печата.
Варненското Градско Общинско Управление обявява вакантна длъжност за лекар за Варненската Община.
Съобщение на Варненския Окръжен Управител относно провеждането на търгове.
Министерството на Вътрешните дела забранява работата с хектограф.
Съобщение на Варненския Окръжен Управител относно събирането на местни данъци и такси.
Съобщение на Министерството на Вътрешните дела относно откупуването от военна повинност на младежите мюсюлмани.
Варненският окръжен управител е одобрил Правилника за хлебарите.
Министерство на финансите уведомява, че книжата на Червения кръст трябва да бъдат освободени от такси.
Предписание на Варненския окръжен управител относно заверка на документи.
Предписание на Министерство на Вътрешните дела относно издаването на задгранични паспорти на запасни долни чинове.
Предписание на Варненския окръжен управител относно свидетелства издавани на турски граждани.
Предписание на Варненския окръжен управител за парични гаранции от донаборници напускащи страната.
Предписание на Варненския окръжен управител относно издаването на ловни билети на чужди граждани.
Окръжно на Министерство на Финансите относно спазване на Закона за горите.
Предписание на Варненския окръжен управител относно вноса на силнодействащи и отровни вещества.
Внесено държавни берии от град Варна във Варненското Окръжно Ковчежничество през Септемв. 1891 г.
Относно издаването на паспорти.
Окръжно на Министерството на Вътрешните дела относно пътуването в чужбина на военнослужещите.
Окръжно на Министерството на Вътрешните дела относно мерки против младежи бягащи от военната повинност.
Решение на Варненската Окръжна Комисия за първите местни земеделско изложения относно предоставянето на средства .
Промяна на датата на изложението в Пловдив.
Въпроси до Управителната комисия на първите местни земеделско-промишлени изложения.
Окръжно на Министерствиото на Вътрешните работи относно свидетелства за търговия с добитък.
Окръжно на Варненската Окръжна Постоянна комисия относно относно събиране на данъци.
Град Варна се разделя на два Съдебни Мирови Участъка.
Съобщение на Министерството на Финансите за мерките и теглилките.
Окръжно на Министерството на Народното Просвещение относно публичните търгове.
Съобщение на Министерството на Вътрешните дела за нередности извършени от членовете на Софийското разсилническо дружество.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Единство
 Земледелец
 Земледелска победа
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Северна поща
 Сила
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Министерство на вътрешните работи (МВР)
Резултати 199 - 206 от 206.стр.    First Page  Previous Page   23  
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 10, 07/04/1890
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 11, 14/04/1890
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 9, 20/03/1891
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 9, 20/03/1891
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 31, 30/10/1891
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 34=35, 01/12/1891
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 35, 30/11/1892
Serial's cover page [Съобщения от държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 5=6, 13/02/1890
 


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library