Start Over


Крит, Малта и Кипът нападнати от италиански самолети.
Изплащане на пенсиите и заплатите.
В страната има достатъчно захар.
Отменени бързи влакове.
Англия няма да внася петрол от Португалия.
Пристигна в града ни известния скулптор Кирил Шиваров.
Поправка на допусната грешка в равносметката на д-во `Старини` напечатана в бр. 5601.
Агенция `Стрела`.
Магазин `Индия`.
В град Варна има 70 пенсионери, чиито пенсии не са ревизирани.
Варненската Окръжна Инспекция по Труда съобшава.
Съобщава се на пенсионерите.
Варненската Градска Земледелска служба кани на общо събрание.
Нашия съгражданин г-н Атанас Пършев е бил награден.
`Инсталатое` Електро Водопроводно сдружение свиква събрание.
Тъга [по отсъствие на известен варненец - съдържател на известен ресторант].
Параход `Евдокия`.
Относно свидетелствата за прослужено време на държавните служители съгласно правилника за приложение на закона за пенсиите.
Относно забавяне на пенсионни преписки.
Относно сведения за пенсионните осигуровки на държавните служители.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Вестник Варненски инвалид
 Време
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Економистъ
 Земледелска победа
 Известник
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Педагогическа практика
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Славянин
 Търговски фар
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Социално подпомагане - пенсии
Резултати 199 - 204 от 204.стр.    First Page  Previous Page   23  
Serial's cover page [Дневни новини]     
Утринна поща [вестник]
бр. 76, 24/03/1941
Serial's cover page [Кратки вести]     
Варненски новини [вестник]
бр. 5606, 01/04/1936
Serial's cover page [Местни новини]     
Черно море [вестник]
бр. 78, 20/09/1929
Serial's cover page [Окръжно] N 4665     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 33, 13/12/1928
Serial's cover page [Окръжно] N 49836     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 34=35, 06/02/1928
Serial's cover page [Окръжно] N 688     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 26, 14/03/1931


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library