Start Over


Изказване на министър Димитър Атанасов относно бюджета на Министерството на земеделието.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Вестник инвалид
 Вестник на инвалидите
 Време
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Домакиня
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Завой
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна воля
 Нова България
 Ново единство
 Ново училище
 Обнова
 Поле
 Последни новини
 Правда
 Прелом
 Природен лекар
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Семейно огнище
 Сила
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
 Театър и музика
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1888 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Бюджети
Резултати 208 - 216 от 476.стр.    First Page  Previous Page   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Next Page  Last Page
Serial's cover page М-вото на финансите е предписа ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3809, 22/01/1935
Serial's cover page М-р Атанасов за новата политик ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5531, 17/01/1936
Serial's cover page М-р Батолов иска увеличение на ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3839, 21/02/1935
Serial's cover page М-р Божилов за разходния бюдже ...     
Утринна поща [вестник]
бр. 19, 12/02/1940
Serial's cover page М-р Рясков в отпуск в Чам кори ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5413, 21/09/1935
Serial's cover page М-р Рясков на почивка в Чам ко ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3968, 01/07/1935
Serial's cover page М-р Стоенчев за бюджета на бла ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 100, 12/11/1924
Serial's cover page М-р Стойчо Мошанов готви усиле ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3965, 28/06/1935
Serial's cover page М-р Тодоров за уравновесяване ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 79, 22/10/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library