Start Over


Решенията на индустриалния съвет.
Чехско-българско д-во във Видин.
Подкрепено ходатайство.
За улеснение на търговците.
Самостойна фирма.
Приемане пратки за Александрия и Солун.
Отменени панаири.
Вноса и износа през Бургас.
Първия параход на Хамбург-Америка линия.
Нова руска банка в България.
Свободната зона в Солун.
Линия по кея на Свищов.
По възнаграждението на железничарите.
Майсторски изпити.
Аптеките в новите земи.
Движението на параходите в Бургаското пристанище.
Заемът.,Фондовата борса в София.
Списък на търговските артикули.
Бубите в Софлу.
Банка `Гирдап` - Русе.
Вдигнато запрещение.
Превоза на брашната и триците по море.
Унгарците в България.
Дъждове.,Търговско събрание в Русе.
Фабрика `Принц Кирил` в Габрово.
Дъждовете в Деде-Агач и околността му.
Нов законопроект.
Поискани сведения.
Паднала градушка.
Несъстоятелност.,Изпити.,Тегленията на класната лотария.
Ще се плати ли реквизицията с лихви.
По уредбата на преносната служба.
Потребителна кооперация в Габрово.
Зрелостните изпити в търговското училище на Пловдивската камара.
По дисбаркото.
Индустриалско сдружение във Варна.
Преустроена фирма.
Ревизии.,Нова търговска фирма в София.
Пред новите събития.
Концесиите за новите земи.
Повторителните занаятчийски изпити.
Конкурс по лененото производство.
Отпуснати обезщетения.
Специални параходи Оршова - Лом.
Пътищата пак затворени.
Състоянието на земледелческите култури.
Външната ни търговия.
Отдаден на концесия минерален извор.
Бандеролни листи.
Преместена митница.
За амбалирането на петролните продукти.
Застрахователно Д-ство `Асикурациони Дженерали`.
Авансите на местните комитети.
По изплащанията за сметка на комитета.
Цената на захарта.
По разтоварването на вагоните.
Цените на ориза и захарта.
Монополизиране износа на зърнени храни и съестни продукти.
Събирането на данъка сгради.
По денгуба на вагоните.
Питиепродавска депутация.
Българските зеленчуци в Италия.
Банкова ревизия.
Обезценяване на сръбски банкноти.
Пашкулна реколта.
Мястото за търговска гимназия в Пловдив.
За транзитните стоки.
Из софийската популярна банка.
Професионални изпити.
Книжнина.,Тегления на класната лотария.
Вносното мито за пшеницата.
Нови монети в обръщение.
Кирил Берлинов подарил 200 хил. лева на Софийската Академия на науките.
Есенния панаир в Горна Оряховица.
Железолеярни машини и железарски работилници.
Консулът ни в Цариград.
Конференция на секретарите на търговските камари.
Пристигнали два парахода английски въглища.
Фалшиви двулевови монети.
Зрелостни изпити в търговската гимназия.
Състоянието на индустрията и занаятите в района на Варненската търговска камара.
Новият управителен комитет на Български Търговски Съюз.
Английският параход `Виктория`.
Конференция на управителните тела на съюзите.
Наемателите на дюгени.
Конференция на директоритеи агентите от клоновете и агентурите на Б.Н.Б. в източния регион.
Имотното състояние на Тома Лозанов.
Конференция на търговския, индустрилания и занаятчийския съюзи.
Подуправителя на Б.Н.Б. - Бурилков.
Арменската колония устройва излет.
Въпроса за учителския институт.
Представления на софийския театър `Одеон`.
Писмените изпити в учителския институт.
Началникът на варненския гарнизон генерал Халачев в Шумен.
Областният директор г-н Казанджиев се завърна в Шумен.
Криминална хроника.
Конфликт между вестниците `Областни вести` и `Нови дни`.
Заседание на адвокатския съвет.
Резултати от зрелостния изпит през септемврийската сесия.
Кооперация `Българска захар`.
Изпит за общинските чиновници в Бургаска община, задължени да изучават машинопис.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански новини
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Здравие
 Земледелец
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Народна самозащита
 Ново единство
 Обнова
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Училищна практика
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1892 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Изпити, зрелостни
Резултати 208 - 216 от 221.стр.    First Page  Previous Page   24   25  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 544, 20/04/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 562, 30/05/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 574, 24/06/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 584, 17/07/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 640, 14/06/1915
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 699, 13/06/1925
Serial's cover page Шуменска колона     
Варненски новини [вестник]
бр. 3956, 19/06/1935
Serial's cover page Шуменска колона     
Варненски новини [вестник]
бр. 5424, 02/10/1935
Serial's cover page [Изпит по машинопис]     
Варненски новини [вестник]
бр. 3839, 21/02/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library