Start Over


Необходимост от намаляване на мита, железопътни такси, борба със спекулата и др.
Празника на кооперациите.
Деня на Македония.
Цената на митото спадна.
Приключено е следствието за емигрантския канал между столицата и сръбската граница.
Съвещание на Обществото на народите по въпроса за малцинствата.
Кризата. Решителният ден.
Решението на социалистите по спирането на `Епоха`.
Важни изявления на Пангалос.
Земетресение.,Данъкът сгради прехвърлен на общините.
Бежанците. Анкетата на О. Н.
Амнистията преди праздниците.
Увеличение на митата.
Кемал Паша против Италия.
Народно събрание.
Вносните мита.
Англия недоволна от руско-германския договор.
Френската флота.
Българския цар ще плаща репарации.
Празника на труда.
Вносното мито на зърнените храни в България увеличено.
Морската конференция приключена.
`Граф Цепелин` към Южна Америка.
Сплотяването на малцинствата.
Премахване износните такси на храните и добитъка.
Продължение на парламентарната сесия.
Присъдите в Индия.
Специални такси върху вноса в Германия.
Италия увеличава вносните такси на храните.
Съветската нота до Полша.
Латинската азбука в Турция.
Ултиматума на г. Маниу към бившите царанисти.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Българска младеж
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Ден
 Добруджа
 Единство
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна воля
 Народна сила
 Ново единство
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Съюзен вестник на вестниците
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Налози и такси - мита
Резултати 208 - 216 от 474.стр.    First Page  Previous Page   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Next Page  Last Page
Serial's cover page По облагането с отделно мито н ...     
Търговски фар [вестник]
бр. 622, 06/04/1915
Serial's cover page Поевтиняването на живота     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 638, 24/01/1924
Serial's cover page Положението в Цариград     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 604, 09/01/1923
Serial's cover page Поскъпването на хляба     
Ново единство [вестник]
бр. 44, 01/07/1931
Serial's cover page Последен час     
Варненски новини [вестник]
бр. 334, 06/07/1925
Serial's cover page Последен час     
Време [вестник]
бр. 31, 27/12/1925
Serial's cover page Последен час     
Време [вестник]
бр. 94, 18/04/1926
Serial's cover page Последен час     
Единство [вестник]
бр. 148, 27/04/1930
Serial's cover page Последен час     
Единство [вестник]
бр. 174, 08/06/1930


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library