Start Over


Помощник кмета г. Димитров посети село Царево.
Варненското данъчно управление.
Търг за отдаване и експлоатация на игралното казино.
Кино `Ранков` прожектира филма `Баркарола`.
Глория Палас.
Вечеринка на с. к. `Варна` в Еврейския дом.
При ухапване от съмнително бясно куче.
Варненци, посетете танцовата вечер на Д-во `Варненски кореняк`.
Секция `Нови стремежи` при д-во `Майка`.
Пом. кмета Н. Пенев снощи замина за столицата.
Насрочен търг за `Кариерно право`.
Читалнята за периодическия печат на градската библиотека.
[Реклама на ателието за химическо чистене на Матей Недков].
Климентовското културно-просветно спомагателно дружество е избрало ново настоятелство.
Работничеството от град Провадия изнесе литературно-музикална вечер.
[Редакционно съобщение].
Кино Ранков.
Работното време на Околийското управление.
Варненският народен театър ще представи премиерата `Големанов`.
Годишно събрание на Д-во `Червен кръст`.
Шуменската колегия в Варна урежда вечеринка в салона на `Черноморски юнак`.
Габровската колония в Варна дава своята традиционна вечеринка.
[Маскен бал на спортен клуб `Тича` във Военния клуб].
`Котленски край` - Културна дружба, Варна урежда традиционната си вечеринка `Седянка`.
Балът на съдиите и адвокатите в Шумен.
Варненски народен театър репетира пиесата `Една жена`.
Котленската седянка ще се състои на 15 т. м.
Парахода `Бургас` заминава на 15 т. м.
Варненското Македонско ученическо благотворително дружество свиква общо годишно събрание.
Вл. Русалиев ще изнесе в Разград сказка.
Двойна програма днес в Kино Ранков.
`Една жена` е новата премиера на Варненския народен театър.
Сдружението на финансовите служители в България, клон Варна кани гражданството на традиционната им вечер.
Д-во на практиците машинни техници свиква общо дружествено събрание.
Първата третинка на патентния данък занятие.
Сливенската колония в Варна устройва традиционната си Хаджи Димитровска среща.
Карнавален бал на [спортен клуб] `Тича`.
Поканват се членовете на `Собствен дом` да присъстват на събранието.
Пом. кмета г. Куртев и директор-режисьора на Варненския народен театър г. Черкезов , които бяха в столицата, се завърнаха.
За главен ръководител на Радио Варна е назначен г. д-р К. Тодоров.
Поповския околийски управител г. Каракашев е преместен в Новоселци.
Назначен е за кмет в село Девня г. Узунов.
Преместен е синделския кмет г. Коларов в с. Сеново.
Постъпили суми за вода, канал, смет и данък сгради в Варненската община.
`Кьонигсмарк` - от утре в кино Ранков.
Нашият съгражданин пианиста Сава Савов пред `Радио Кьолн`.
`Нови литературни елементи` - сказка на Добрин Василев.
С наредба закон за големите градски общини Пловдив, Варна, Русе и Бургас могат да налагат глоби за неспазване закона за чистотата из улиците, площадите, градините.
Снощи в Юнашкия салон мина вечеринката на добруджанците.
Непрекъснат смях днес вечерта в Варненския народен театър.
Риболова край варненското крайбрежие.
Дежурни аптеки.
Дружеството на запасните офицери.
Уреден е правилника за уредбата и ръководството на летните детски игрища.
Посетете голямата вечер на радиолюбителите.
Разпоредено е до общинските кметове в варненска околия.
В складовете на представителството на храноизнос в Варненското пристанище.
Министерството на финансиите.
Всички от 51 до 55 год. възраст, които не са изплатили железопътния си данък.
Министерството на земледелието е наредило до всички околийски агрономи.
Дежурни аптеки.
Музиката на 8-а пех. приморска дружина.
Поканват се членовете на Варненската популярна банка за общото събрание на банката.
Юнакини и юнаци!
Варненското данъчно управление.
Експортния институт.
На 28 того - г-н Емануил Мутафов ще говори в църковния салон - кино `Глория Палас`.
Родителско-учителско сдружение при основното училище `К. Арабаджиев` устройва литературно-музикална танцова вечер.
От днес столичния ежедневник `Нова камбана` става вечерен вестник.
Областният директор Борис Казанлиев е по обиколка в Варненска и Провадийска околии.
Варненската мъжка гимназия е дала концерт в Шумен.
Г-н Асен Константинов да се яви незабавно в редакцията.
Варненската популярна банка е закупила мястото на Зарикоста.
Общо годишно събрание на настоятелството на д-во `Милосърдие`.
Общо годишно събрание на добруджанската младежка организация `Стефан Караджа`.
Турския параход `Назим` замина за Тузла.
Поправителните изпити в Варненските професионални училища.
Клюки, че банята на П. Вергиев е затворена.
Фризьорски салон `Йоана`.
Празднуването на `Св. Кирил и Методий` в Варна.
Параходите `Ержерет Киралине` и `Сент Ищван` ще започнат да циркулират редовно от 21 май т. г.
Учителката италианка, която даде реклама за частни уроци,да си остави адреса в редакцията.
Варненската Популярна банка.
Започнаха писмените матуритетни изпити в мъжката и девическа гимназия.
Желателно е през работното време общината да не остава без дежурен пом. кмет.
Заседание на настоятелството на Дома на изкуствата и печата.
Общо годишно събрание на д-вото за Покровителство на слепите в България.
Радио Варна.
Филма `Златните къдрици` в кино Ранков.
`Люти клетви` - пиеса в четири действия в салона на училището `Стефан Караджа`.
Варненската инспекция на труда.
Дежурни аптеки.
Популярен концерт дава флотския оркестър.
Загубени студентски книжки.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Бежански глас
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Вечерни часове
 Виделина
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Единство
 Економистъ
 Завой
 Киноек
 Куриер
 Морски преглед
 Морски сговор
 Морско ехо
 Ново единство
 Педагогическа практика
 Победа
 Последни новини
 Родна мисъл
 Световен фар
 Свободен глас
 Северна поща
 Славянин
 Стефан Караджа
 Театър и музика
 Утринна поща
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Културен живот
Резултати 217 - 225 от 250.стр.    First Page  Previous Page   25   26   27   28  
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5524, 10/01/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5542, 28/01/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5545, 31/01/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5557, 12/02/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5558, 13/02/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5575, 01/03/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5594, 20/03/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5652, 18/05/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5676, 11/06/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library