Start Over


Тарифно бюро при Софийската Търговска Камара.
Облаги за индустриалците и занаятчиите.
Българската Ипотекарна Банка.
Баланса на Банка `Напредък`.
По задочния търговски курс на Ив. Костов.
Правилника за надзора върху приготовлението и продажбата на тестените произведения.
Занаятчийска конференция.
`Съединените тютюневи фабрики`.
Банка `Напредък` в Плевен.
Съюз на българските читалища.
Бургаска Търговско-Индустриална Камара.
Домостроително дружество в Плевен.
Демонстрация по бубохраненето.
Панаира в Нова Загора.
Тегленията на Класната лотария.
Фирма в несъстоятелност.
Ползуване с намалени такси за превоз.
Емиграционна агенция.
Ново пътно разписание в българските държавни железници.
Кинематографическо дружество в Русе.
Предаването на един реморкьор.
Тъкаческа фабрика за копринени платове в София.
Модерно пресовани тухли.
Ще уголеми капитала си Провадийското Акционерно Д-во `Добрина`.
Отложен е търга за електрическо осветление на гр. Варна.
Бойкотирани тръжни предприятия.
Сп. `Народно Стопанство` и Занаятчийските кооперации.
Помощи на професионални училища.
Чиновническото Коперативно Спестовно Застрахователно Дружество.
Делегация от търговци на посещение при министрите.
Венчавка.,Цените на гроздето в Татар-Пазарджик.
Популярна Банка в Шумен.
Захарната фабрика при Горна Оряховица.
Изменение на локалните тарифи N 6 и N 11.
Ревизия на питиетата.
Процеса на Юр. Ангелов.
Индустриалния съвет.
Параходното Д-во.
За сведение на търговците.
Чуждестранните застрахователи.
За търговските аташета.
По пресушаването на бургаските блата.
Произхожденията от Бургас в Австрия и Ромъния.
Нов клон открива в Одеса първия в България Руски Търговски Музей от Варна.
По застраховката от градушка.
Риболовството в България.
Драматически Театър във Варна.
Пишат ни от Одеса с дата 22 Септември по повод разширяване на руско-българските търговски връзки.
По създаването на национален дунавски търговски флот.
Откриване седмични пазари за добитък.
Защита на табашкия занаят.
Химическа лаборатория във Видин.
Анализата и тарифирането на петмезите.
По вноса на пакурата.
15-членна депутация от Силистра ходатайства за възстановяване на окръжието.
Генерална ипотекарна банка.
Акциите на банка `Гирдап`.
Г. Юруков, директора на варненския клон на БНБ.
Софийската банка.
Дървата ще изефтинеят.
По изменение закона за митниците.
Около шконтирането на полиците.
Предприемчиви балчишки и каварненски граждани уредиха редовно автомобилно съобщение Варна - Балчик - Каварана.
По повдигането на скотовъдството.
За бургаските блата.
Индустриални.,За продуктите с примес от серен двуокис.
Водното отделение.
Изменение на локалната тарифа.
Мелничарите при министър Франгя.
По търговските ни договори с Австро-Унгария.
Законопроект за водите.
Безмитен внос на масла.
По вноса на прежди.
Внос на серен двуокис.
Снабдяване на корабите с плавателни книжа.
Съюза на българските индустриалци и държавните доставки.
Конгрес на търговските камари.
Каварненски кинематограф.
Застрахователно д-во `Россия`.
Нова банкова агентура.
Състоянието на посевите в България.
Отчитането по фонда общински пътища.
Прехвърляне на общини от една в други банкови райони.
Правилник за складираните стоки в дунавските пристанища.
Издадени индустриални свидетелства.
Насърдчение на шапкарската индустрия.
Английски фабриканти гости във Варна.
Клон на Софийската банка във Варна.
Установяване правото на собственост при ипотечните заеми.
За нуждите на хартийната индустрия.
Променена фирма.
По вноса на бойните оръжия.
Освобождаване от мито медикаментите за държавните болници.
Тютюните в Турция.
За индустриалните марки.
Тазгодишната пашкулна реколта.
Стопанското положение на Турция.
Правилника за съестните продукти.
Изчерпан закон за индустриалните марки.
Нова книга.
Бубите в другите държави.
Закрит курс по модерно обущарство.
Поскъпване на земледелческите произведения в Сърбия.
Нова станция в сточното съобщение a quatre.
Закона за шосейната мрежа.
Изучаване на новите жп линии.
Годишен панаир.
Железопътната линия в Каяджик - Хасково.
Решения на индустриалния съвет.
Българска Централна Кооперативна Банка.
Автомобилна катастрофа.
Софийското търговско училище.
За месарите в Русе.
Фабрика за локум.
Допълнения към тарифата.
Дружественно събрание на акционерите на д-во `Успех`.
Търг.,Българска търговска къща в Смирна.
Бъдете справедливи!
Земледелска изложба в Търново.
Концерт в Юнашкия салон.
Курс по железопътната и митнична служба.
Начини за съхраняване на яйцата в домашни условия.
Стига толкова.
Пристигнал във Варна главен секретар Моллов.
Пристигнал главен редактор на в. `Народни права` Георги Костов.
Отменен концерт на военния оркестър в салон `Прошек`.
За контрола върху продажбата на мляко в града.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджанско слово
 Здравие
 Земледелец
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Курортен бюлетин
 Морско ехо
 Ново единство
 Обнова
 Правда
 Природен лекар
 Свободен глас
 Северна поща
 Сеяч
 Търговски фар
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Храни и продукти - санитарен контрол
Резултати 226 - 234 от 238.стр.    First Page  Previous Page   26   27  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 221, 23/03/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 273, 28/09/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 301, 02/12/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 347, 01/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 381, 13/05/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 437, 28/08/1912
Serial's cover page Яйца     
Сеяч [списание]
бр. 4, 10/04/1900
Serial's cover page [Местна хроника]     
Варненски новини [newspaper]
бр. 486, 18/12/1914
Serial's cover page [Местна хроника]     
Варненски новини [newspaper]
бр. 496, 30/12/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library