Start Over


Резултати от ревизията на фонда за доизграждане на Варненския Градски Театър.
Намален данък на доброволците.
Представяне на комедия в Летния театър от Общинския Театър.
Представяне на филм в кино`Лада`.
Представяне на психо научни сеанси от Хризантеми Морси.
Футболно състезание между спортните клубове `Владислав`-Варна и `Левски`-София.
Откриване на изложба на художника Милен Сакъзов.
Чехоруския футболен тим `Руе` не може да посети Варна поради ангажименти в Прага.
Откриване на Народен университет.
Събрание на членовете на младежката група при Нац. Либералната партия.
Получен е литературния сборник `Орион`.
Установена злоупотреба при ревизия на ж. п. с. Каспичан.
Турците реквизират български стоки.
По износа.
Кметски конференции.
Банковите директори и комитета за предвидливостта.
Увеличение цената на хляба.Транзит от Румъния за Турция.
Работното време на Б. Н. Б.
Утвърден търг.
Нова доставка на крини.
Запретен износ от Италия.
Рейси Видин - Русе.
Поправка на митнишкия показател.
По продажбата на банкови имоти.
Преустроена фирма.
Износът на вълнени платове.
Окръжен земледелски синдикат в Търново.
Посредническо бюро във Варна.
Банкова ревизия.
Износът на маста.
Тегления на класната лотария.
Авансите на местните комитети.
По изплащанията за сметка на комитета.
Цената на захарта.
По разтоварването на вагоните.
Цените на ориза и захарта.
Монополизиране износа на зърнени храни и съестни продукти.
Събирането на данъка сгради.
По денгуба на вагоните.
Питиепродавска депутация.
Българските зеленчуци в Италия.
Банкова ревизия.
Обезценяване на сръбски банкноти.
Пашкулна реколта.
Мястото за търговска гимназия в Пловдив.
За транзитните стоки.
Из софийската популярна банка.
Професионални изпити.
Книжнина.,Тегления на класната лотария.
Износът на тютюн.
Подадена молба от търговците на дървени въглища.
Забрана за плаването на кораби под турски флаг в Черно море.
Градушка в Сливен.
Ревизия на Земеделческия синдикат в Бургас.
Извънредно общо събрание на Бургаската потребителска кооперация `Прогрес`.
Работнически произвол.
Становище на Съюза на акцонерните дружества.
Търговците в Бургас.
Панаира в Бургас.
Съдебно дело в Габрово.
Подписка за увеличение на капитала.
Извънредно събрание на Българска Лизарска Банка в София.
Заеми срещу ипотеки от Б.Н.Б.
Финансова ревизия.
Приготовления за откриването на търговската академия във Варна.
Относно закона за търговията със зърнени храни.
Без промяна в курсовете.
Наредба от Минитерството на финансите.
Проведено събрание на Параходното д-во.
По закона за търговските книги.
Внимание при изпращане на чекове и писма до Германия.
За миньорите.
Преместване на зимното земеделско училище в гр. Айтос.
II По разходните оправдателни документи, по книгата за проходящите суми.
13. Продадени без търг коне от окр. стопанство.
По оправдателните документи по бюджета за 1911 год.
Търгове за отдаване на закупувачи приходите и за произвеждане разходите.
Предприятието за направа на горен етаж върху старата постройка при окр. стопанство.
XIII. Ревизии.
XIV. Неиздължения.
Решение относно задълженията на общинските горски стражари и сумите за тяхната издръжка.
Относно гласуването на общинските бюджети съгласно държавните закони и правилници.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджанска поща
 Единство
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна сила
 Обнова
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сила
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1938 год.
  1934 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Финансова ревизия и контрол
Резултати 226 - 234 от 262.стр.    First Page  Previous Page   26   27   28   29   30  
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 53, 11/08/1923
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 631, 10/05/1915
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 640, 14/06/1915
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 519, 10/06/1921
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 528, 31/07/1921
Serial's cover page Членовете на Варненската демок ...     
Светкавица [вестник]
бр. 93, 10/03/1912
Serial's cover page [Акт]     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 17, 20/06/1900
Serial's cover page [Окръжно] N 11438     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 36, 24/01/1929
Serial's cover page [Окръжно] N 1243     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 40, 30/03/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library