Start Over


Адресът на нашия сътрудник Печо Господинов.
Търгове на Общинското стопанство за електричество.
Започнато е боядисването на фасадите по булевард `Фердинанд`.
Варненската телеграфо-пощенска и телефонна станция.
Обезпрашаване на улиците във Варна.
Медицинска комисия за неспособните за физически труд.
Дарение за детския приют `Митрополит Симеон`.
Комисията по оценка имотите от III участък.
Цената на българското грозде `Чауш` в Германия.
Открива се първата гроздолечебница в България.
Привършена е финансовата ревизия на общинското стопанство за електричество.
Честита нова година на израилтяните в областта.
Общо лозарско събрание по въпроса на износа на гроздето.
Еднодневният доход на питиепродавците.
Спиране на ел. ток поради ремонтни дейности.
Дружеството на запасните подофицери `Другарски съюз` ще отпразнува бойния празник на армията.
В комендатството са донесени намерени вещи.
Починал е бащата на шуменския областен управител.
Общинското стопанство за електричество.
Намерени вещи в полицейското управление.
За временната трудова повинност.
Поканват се собствениците - ипотекарни длъжници да се явят на заседание.
Ще говори пред микрофона на Радио Варна индийският учен д-р Матура.
Най-модерната топла баня на П. Вергиев.
Довечера ще свири на пиано г-жа Минка Сокерова Костова.
Печатарското сдружение съобщава на членовете си срока за доброволното изплащане на еднодневния данък.
Общин. стопанство за електричество предупреждава гражданите, които не са се издължили.
Гражданите, подлежащи на 10-дневна трудова повинност.
Новата баня до хотел `Преслав`.
Лятно градско кино.
Зарегистрирани в Варненската курортна дирекция.
Пристигнаха в Варна около 500 души летовници от чужбина и страната.
Пристигна в града ни театралния критик Ст. Гендов.
Пребивават в града ни Борис Руменов и Румен Янков, сътрудници на в. `Утро`.
Общинското Стопанство за електричество - Варна предупреждава клиентите си да уредят сметките си за изразходвана електрическа енергия.
Рентгенолога д-р Асен Ганев се завърна от Германия.
Борю Зевзека в Варна.
Областният директор Б. Казанлиев пристигна в града ни.
Флотската музика започва редовно да свири пред `Кристал`.
Агенция `Стрела`.
V мострена изложба - Варна.
Посетете V мострена изложба - Варна.
През време на V мострена изложба - Варна ще се състои Селско-стопански събор на стопанските дейци от Шуменска област.
Канцеларията на V Варненска мострена изложба известява часовете за посещение в изложбените палати.
Ресторант `Европа`.
Дежурни аптеки.
Боза `Нектар`.
Тържествено откриване на политическия отдел на градската библиотека.
Общински съвет приема условията за продаване на 22 общински места.
Общински съвет приема списък за отчуждаване по регулацията места.
Застрояване на местата до търговското училище.
Общинският съвет решава за дълга на взаимоспомагателното дружество `Взаимопомощ`.
Отпуснати средства за Здравната съвещателна станция във Варна.
Помощи за членовете на дружество `Шипка` и инвалидното дружество.
Заповед на кмета за хлебопроизводството.
Становище на общинския съветник Аврам Гачев за електрификацията на града.
Цената на хляба.
Назначена е комисия в общината.
Дейност на Електрическата дирекция при общината през седмицата.
Статистика за летовниците от Румъния през седмицата.
Строителни работи по уличната мрежа.
Дейност на Архитектурното отделение при общината.
Дейност на Общинската химическа лаборатория.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Българска младеж
 Български техник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Ден
 Добруджанска поща
 Добруджански новини
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Женски свят
 Земледелец
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Корабостроител
 Културен преглед
 Куриер
 Морски преглед
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Последен час
 Последни новини
 Световен фар
 Свободен глас
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Електричество
Резултати 235 - 243 от 297.стр.    First Page  Previous Page   27   28   29   30   31   32   33   34  
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 3963, 26/06/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5392, 31/08/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5419, 27/09/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5426, 04/10/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5711, 16/07/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 5749, 23/08/1936
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 157, 28/01/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 181, 07/09/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 183, 26/09/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library