Start Over


Относно забраната за внос на петрол в Италия.
Статистически данни
44 год. от Освобождението на България.
Законопроект за изменение някои членове на закона за народния заем.
Шведското правителство е забранило вноса на тютюневи изделия.
Законопроект за приходите на общините и окръжията.
Оплаквания от морската паспортна служба.
Законопроект за увеличение на пощенските, телеграфните и телефонни такси.
40% увеличение върху чиновническите заплати.
Дерайлирал влак при Плевен.
Отбиване на трудовата повинност.
Трудова повинност и за жените.
Из рапорта на Добрин Василев, информатор към Варненската търговско-икономическа камара.
Пощенският аероплан на `Ер Франс`.
Внос на сяра на прах в Югославия за м. май.
Опити с нов тип боен аероплан в Англия.
Броят на публичните жени в Япония.
Американските параходни дружества ще вземат на работа само американски поданици.
Еврейският комитет за бойкотиране на американските стоки във Варшава е закрит по решение на полското правителство.
Най-крупният доставчик на Русия през течение на 1935 година е била Англия.
Рекордът на пестиливостта се пада на Япония.
Наскоро в Турция ще влезе в сила новият закон за подпомагане на туризма.
Тялото на полския народен герой Пилсудски бе пренесено от дървен ковчег в стъклен саркофаг.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Българска младеж
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Книжарска защита
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Правда
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Свободна Добруджа
 Сеяч
 Славянин
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Външнотърговски отношения - внос
Резултати 244 - 252 от 930.стр.    First Page  Previous Page   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   Next Page  Last Page
Serial's cover page Двойната игра около петролните ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5557, 12/02/1936
Serial's cover page Дейността на дирекцията за пок ...     
Варна [вестник]
бр. 31, 13/06/1931
Serial's cover page Дневни     
Земледелец [вестник]
бр. 15, 01/03/1922
Serial's cover page Днешният Цариград     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 13, 27/04/1928
Serial's cover page Доклад върху положението на Ца ...     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 9, 18/03/1922
Serial's cover page Долу вносните мита върху артик ...     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 641, 17/02/1924
Serial's cover page Доставка на добитък     
Търговски фар [вестник]
бр. 460, 04/04/1913
Serial's cover page Дребни вести     
Варненски новини [вестник]
бр. 3969, 02/07/1935
Serial's cover page Дребни вести     
Варненски новини [вестник]
бр. 5570, 25/02/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library