Start Over


Предписание на Министерство на Вътрешните дела относно Събирането на налог върху провеждането на търгове от общините.
За съвпадение на някои държавни и религиозни празници.
Окръжно на Министерството на Вътрешните Дела относно просията.
Окръжно на Министерството на Вътрешните Дела относно общинското даждие `октроа`.
Окръжно на Министерството на Вътрешните Дела отноно налагането на военен данък.
Военното Министерство забранява женитбите на донаборниците.
За подаване на заявления и жалби.
За неспазване на изработения регулационен план на гр. Пловдив.
Министерството на Външните дела и Изповеданията съобщава, че правителството не поема отговорност за изкупуването на турски монети продавани на населението от спекуланти от Цариград.
С указ е постановено удължаване на срока за изплащане на реквизицията за Сръбско-българската война.
Предписание на Варненския окръжен управител за откупуване на мюсюлманите от военна служба.
Места за продаване във Варна.
По абонамента на вестника.
Предписание от Министерството на Вътрешните дела относно Закона за вземание новобранци.
Приказ от Министъра на Финансите за назначаването на Атанас Стоянов на длъжността пътующий земледелческий учител.
Варненската Градско-Общинска Касса, според ревизията от м. май.
Внесени държавни берии от града Варна.
По абонамента на вестника.
Предписание от Министерството на Вътрешните дела относно Закона за вземание новобранци.
Приказ от Министъра на Финансите за назначаването на Атанас Стоянов на длъжността пътующий земледелческий учител.
Варненската Градско-Общинска Касса, според ревизията от м. май.
Внесени държавни берии от града Варна.
Министерството на Финансите забранява на фирмата Соломон Авр. Таденер да участва в търгове и предприятия.
За Закона за мерките и теглилките.
Окръжно от Министерството на Финансите относно земеделските каси.
Относно откупа на мюсюлмани от военна служба.
За господа търговците.
Допълнение към Приказ N 328 на Варненския градски началник.
Извлечение от обявление на Генералния щаб.
Предписание на Министерство на Финансите за имотни данъци.
За въвеждане на десетични мерки и теглилки.
За господа търговците.
Допълнение към Приказ N 328 на Варненския градски началник.
Извлечение от обявление на Генералния щаб.
Предписание на Министерство на Финансите за имотни данъци.
За въвеждане на десетични мерки и теглилки.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Вестник на инвалидите
 Виделина
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Завой
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Искрица
 Куриер
 Медицинско списание
 Морски преглед
 Морско ехо
 Народна воля
 Народна самозащита
 Ново единство
 Педагогическа практика
 Победа
 Последни новини
 Работнишко дело
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Свободна Добруджа
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Военна служба
Резултати 244 - 252 от 269.стр.    First Page  Previous Page   28   29   30  
Serial's cover page [Съобщения на държавните власт ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1=2, 08/01/1892
Serial's cover page [Съобщения на държавните власт ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 7, 01/03/1893
Serial's cover page [Съобщения на държавните власт ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 24=25, 20/07/1897
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 2, 12/11/1888
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 11, 27/05/1889
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 11, 27/05/1889
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 20=21, 12/10/1889
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 3, 16/01/1890
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 3, 16/01/1890


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library