Start Over


За конкурси по животнновъдство в Ески Джумая и Плевен.
Информация за сумите, отделени в общините за закупуване на расови животни от държавния животновъден завод.
Указания за внасяне на сумите по общини във `фонда за подобрение на скотовъдството`.
Кабиюкският държавен конезавод предлага расови животни за разплод.
Сведения за постъпленията в общинските `фондове за подобрение на скотовъдството`.
Относно изразходване на сумите от `фонда за подорбение на скотовъдството` съгласно законовите разпоредби.
Подобряване на животновъдството.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Народна воля
 Народна просвета
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Прелом
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Животновъдство
Резултати 244 - 252 от 500.стр.    First Page  Previous Page   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   Next Page  Last Page
Serial's cover page Окръжно N 836     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 10=11, 11/03/1895
Serial's cover page Окръжно N 843     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 15, 10/08/1915
Serial's cover page Окръжно N 848     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 27, 21/07/1921
Serial's cover page Окръжно N 881     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 16, 20/08/1915
Serial's cover page Окръжно N 887     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 16, 20/08/1915
Serial's cover page Окръжно N 977     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 16, 10/07/1914
Serial's cover page Организиране на животновъдците     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 25, 30/01/1942
Serial's cover page Организиране на скотовъдството     
Ново единство [вестник]
бр. 71, 09/09/1931
Serial's cover page Осветленията на г-н д-р Б. Гос ...     
Единство [вестник]
бр. 150, 30/04/1930


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library