Start Over


Относно занаятчийски конкурс и изложение в гр. Русе.
Относно Правилника за ветеринарните лечебници и амбулатории.
Окръжно на Министерството на Финансите относно Закона за гербовия сбор.
Окръжно на Министерството на Финансите относно таксуването на пратки.
Окръжно на Министерството на Финансите относно спазване на закона за търговия със земеделски стоки.
За облагането на недвижими имоти с данък.
За облагането с училищен налог.
За издаването на задгранични паспорти и билети за носене на оръжие.
За спазването на Закона за мерките и теглилките.
За облагането с мито на вноса на спирт.
За работното време по време на празници.
За закона за продажба на недвижими имущества, извършени с домашни условия или частни актове.
Окръжно предписание на Дирекцията на обществените сгради относно издаване на свидетелства на предприемачите.
Окръжно предписание на Министерството на Финансите относно издаването на задгранични паспорти.
Окръжно на Министерството на Вътрешните дела, с което се забранява използването на червено мастило.
Окръжно предписание на Министерството на Вътрешните работи за ученици завършили в Турция.
Окръжно от Варненския окръжен управител относно събирането на общинските приходи.
Предписание от министъра на вътрешните дела относно събиране на глоби от кметовете.
Позволителните билети за направа на здания в гр. Варна са в сила за една година.
Допълнение към Закона за нотариусите.
Приказ от Варненския окръжен управител относно лова.
Приказ от Варненския окръжен управител относно размера на възнаграждението за лов на вредни животни.
За вида и количеството храни минало през Варненската митница от август до декември 1888 г.
Варненската Градско-Общинска Библиотека се помещава при Градско-Общинското Управление.
Приказ на Общинския съвет относно забраната да се оставят свободно домашни животни по улиците на града.
Българската Народна Банка оповестява размерите на лихвите.
Министерството на Външните дела и Изповеданията Разрешава на Българската Църковна Комисия да събира средства за дълга за изграждането на Българска Съборна Църква във Варна.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненско ехо
 Време
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Единство
 Женски свят
 Киноек
 Куриер
 Ловна просвета
 Морски преглед
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна просвета
 Народна самозащита
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Последни новини
 Работнишко дело
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Северна поща
 Сеяч
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна заря
 Утринна поща
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Министерства
Резултати 244 - 252 от 265.стр.    First Page  Previous Page   28   29   30  
Serial's cover page [Съобщениe]     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 18=19, 13/07/1899
Serial's cover page [Съобщение] N 5732     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 2, 17/01/1912
Serial's cover page [Съобщения на държавните власт ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 15, 18/05/1891
Serial's cover page [Съобщения на държавните власт ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 24, 20/08/1891
Serial's cover page [Съобщения на държавните власт ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 28=29, 05/10/1891
Serial's cover page [Съобщения на държавните власт ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 7=8, 03/03/1892
Serial's cover page [Съобщения на държавните власт ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 10, 01/04/1892
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 5, 22/02/1889
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 5, 22/02/1889


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library