Start Over


Последен филм в кино `Ранков` преди Великден.
Назначен чиновник.
`Светулка` - издание за деца.
Отпуснати суми за кооперативния строеж.
Отпечатан е вестник `Потик`.
Работата на камарата.
Началникът на варненския гарнизон Иван Попов пристига във Варна.
В понеделник няма да работят държавните, общинските и автономните учреждения.
Общоградската манифестация завърши пред портала на 8 пехотен приморски полк.
Слово на кмета инж. Янко Мустаков - благодарност към ген. Иван Попов.
Хора и веселби на площад Мусала.
Румънски гранични войници посрещат с радост Крайовската спогодба.
От името на добруджанската организация в подкрепа на спогодбата от Крайова говори адвокатът Иван Попов.
Прочутото виенско синило ще се продава във всички колониални магазини
Народните училища във Варна затворени заради случаи на шарка.
Опровержение на статия за случаи на скарлатина в Пловдив.
Варненският търговец Никола Таптъклъ подведен под съдебна отговорност.
Статистика на раждаемостта и смъртността през 1901 г. във Варна.
Обръща се внимание на градските власти за свободното ходене на добитък по главните улици на града.
Договор между Турция и Гърция за запазване на спокойствието в Македония.
В Русе започва издаването на в. `Добродетел`.
Консулската конвенция между България и Италия.
Търговската спогодба между България и Турция.
Изпитът за проверители.
Нов поддиректор на Българска Земледелческа Банка.
До митниците.
Конгреса на Централния съюз на земледелските кооперации.
България в международната конвенция по метъра.
Книжнина.,Египетските пазари и нашия износ.
Благодарност към дарители от Комитета на братството за издържане безплатните ученически трапезарии.
Курс по модерно сарачество.
Хотел `Прентан`.
Търгове.,Отхвърлен конкордат.
Русенското парично тържище.
Конкурентите на народната ни индустрия.
Общ застой на търговията.
Популярна банка в Силистра.
Дружество `Бъдащност` в Шумен.
Събрание на управителния съвет на Съединените тютюневи фабрики.
Преустроена фирма.
Откриване на българско консулство в Александрия.
Разширението на бургаското пристанище.
Русенската сконтова банка.
Назначение временно управляющ Александрийското българско консулство.
Съглашение между България и Сърбия.
Конкурсна занаятчийско-индустриална изложба.
За лотариите.
За борсите във Варна и Бургас.
Търгове.,Оплакване.,Разширение на бургаското пристанище.
Статистика за лотариите.
Популярни беседи.
Що е томбола.
Преждевременни обвинения.
Издържали майсторски изпит.
Движение на параходите във Варненското пристанище.
Спадане на камбиото.
По неправилно надвзетите суми.
Законопроекта за обществената предвидливост.
За търговците, които работят с Италия.
Оттеглена оставка.
Към търговците, притежатели на фасул.
Едно уместно окръжно.
Присъединили се към искането на Пловдивската Търговска Камара.
Д-р Ив. Каросеров, секретаря на Варненската Търг.-Инд. камара е заминал за София.
Контрол над износните стоки.
Мораторен срок срещу антрепозираните стоки.
Френско-българско пощенско споразумение.
Индустриалният съвет.
За стоките от Турция.
Устав на Промишлено-Търговско Дружество в гр. Велико Търново.
Обнародване на закона за продуктите от животински произход.
Договорка между България и Норвегия.
Френското правителство.
Шлеп `Коре`.
Откриване на панаир в с. Каран-Върбовка.
Кооперацията `Солидарност`.
Каменни въглища.
Новите тарифи.
Наредба от сърбо-хърватското финансово министерство.
Продажба на кибрит на каси.
По железниците.
Дадени облаги на Никола Митев.
Общи облаги на проектирани предприятия.
Угаснали облаги.
Бюджет на Висшето търговско училище.
Граждански митинг.
Общи и специални облаги.
Съобщение от редакцията.
Имаше страхове.
Референдум в село Махалата.
Изложба във Велико Търново.
Състоялите се конференции във Варна и Бургас.
Пострадалите от градуша общини.
Венчавка.,Договора с Турция.
25-годишна служба на Вл. Каракашев.
Жилищният закон.
Варненската търговска камара.
За водоснабдяването на безводните места.
Служебна обикола на К. Генов и Греков.
Министъра на финансите се завърна от чужбина.
Несъстоятелностите зачестиха.
Търговският закон в Турция.
Тържествено откриване на паметника на Йосиф Юриевич.
Изборите за членове на търговскате камари.
Закона за Б.Н.Б.
Новоизработената железопътна сточно-превозна тарифа.
Преброяване на населението и стопанствата в страната.
Последният срок за смяната на румънските банкноти.
Централният комитет на Български Търговски Съюз свика конференция.
Разрешено е изнасянето на каменни въглища от мините.
Публично събрание в стоковата борса.
Пристигнаха във Варна.
Международените договори.
Обирачи на търговците и индустриалците.
Събрание на членовете на Варненската Търг. Камара.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Варна
 Варненски новини
 Варненско ехо
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Добруджа
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджанско знаме
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Завой
 Земледелска победа
 Киноек
 Куриер
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Педагогическа практика
 Победа
 Поле
 Последни новини
 Правда
 Ратник
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Снопче
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Стефан Караджа
 Театър и музика
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1902 год.
  1893 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Международни договори
Резултати 253 - 261 от 277.стр.    First Page  Previous Page   29   30   31  
Serial's cover page Хроника     
Киноек [вестник]
бр. 48, 21/04/1926
Serial's cover page Хроника     
Последни новини [вестник]
бр. 76, 08/09/1940
Serial's cover page Хроника     
Свободен гражданин [вестник]
бр. 19, 04/04/1902
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 211, 12/02/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 351, 08/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 607, 01/02/1915
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 568, 22/03/1922
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 736, 10/08/1926
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 740, 13/11/1926


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library