Start Over


Германски сведения.
Голямо поражение над англичаните.
Потопен германски параход.
Руски трофеи.
Тифусната треска.
Нови подробности по сражението в Северното море.
Австрийски сведения.
Революцията в Лисабон.
Петнистия тиф в Русе.
Варшавските фортове.
Русите се окопават в Черновиц.
Сражението в улиците на града Радауци.
Постъпки за освобождение на Бурцев.
По източния фронт.
В Европа се вземат строги санитарни мерки срещу разпространение на холерата.
Варненско учреждение снабдява цялото Княжество и Източна Румелия с ваксина против шарка.
Държавен вестник преставя отчети за санитарното състояние на Троянската и Златишката околии, Варненския остепен телятник и др.
Разпространение на азиатската холера в Европа. Санитарни мерки за опазване на общественото здраве.
В София съществуват две женски дружества - `Майка` и `Благотворително Дружество`.
Разпространение на сифилиса в Троянско, Тетевенско, Плевенско и др.
Писмо на министъра на Вътрешните работи относно противоепидемични мерки срещу разпространението на холера.
Рапорт на английския вицеконсул в Русе относно благосъстоянието на българските селяни.
Препоръка към периодичните издания да обръщат повече внимание върху икономическото състояние на българите.
Критика към публикация във в. `Напред`.
Дифтерит сред децата в Русе.
Критика към лекарски съвети, поместени в сп. `Народен учител`.
Относно ограничаване на епидемията от `огненица` по свинете.
Относно назначаване на общински ветеринарни пазачи с цел ограничаване и прекратяване на епидемиите по домашните животни.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Борба против туберкулозата
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Време
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Здравие
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Куриер
 Медицинско списание
 Народен глас
 Народна просвета
 Обнова
 Победа
 Природен лекар
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1947 год.
  1944 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1884 год.
Съответствия за:  Заразни болести
Резултати 253 - 261 от 451.стр.    First Page  Previous Page   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Next Page  Last Page
Serial's cover page Няколко полезни наставления пр ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1=2, 08/01/1892
Serial's cover page Общата война     
Варненски отзив [вестник]
бр. 12, 18/01/1915
Serial's cover page Общата война     
Варненски отзив [вестник]
бр. 26, 01/02/1915
Serial's cover page Обществен живот     
Здравие [вестник]
бр. 4, 15/02/1885
Serial's cover page Обществен живот     
Здравие [вестник]
бр. 11, 01/06/1885
Serial's cover page Обществен живот     
Здравие [вестник]
бр. 17, 01/09/1885
Serial's cover page Общественото значение на борба ...     
Борба против туберкулозата [вестник]
бр. 1, 12/07/1933
Serial's cover page Окръжно N 1139     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 18, 10/08/1914
Serial's cover page Окръжно N 1215     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 2, 17/07/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library