Start Over


Забранения износ.
Телеграфно и пощенско съобщение с Добруджа.
По Борущенската линия.
Изборите за търговските камари.
Изработен правилник.
За пушачите.
Венчавка.,Забранен износ.
Мелничарски конгрес.
Списъците за изборите на камарите.
Скотовъдни изложби.
Модната търговия шокира националното честолюбие.
Облагане със статистическо право износния добитък.
Държавна коневъдна изложба.
Телефон на гара Каспичан.
Кооперациите напускат съюза си.
Нова книга - `Обновлението на България и новата директива на нашата социална политика`.
Тегленията на класната лотария.
Относно подпомагане при безработица.
Цените на основните хранителни продукти.
Заключения и препоръки на комисията, натоварена през 1931 г. с проверката на работното време и условията на труд на 32 кораба от 16 държави.
Относно гласуване на допълнителен бюджет за лечение на социално слаби в общините.
Приказ на Варненския окръжен управител относно бубеното семе.
Министъра на вътрешните дела забранява издаването на свидетелства за продан или размяна на имоти на менастирски и други подобни учреждения.
За прошенията на бедни граждани за градски места.
Окръжно то Варненския окръжен управител относно издаването на свидетелства за собственост за гори.
Варненското градско общинско управление поканва лицата, които имат частни кариери за пясък.
Топлите морски бани се откриват.
Съобщава се на варненските граждани, че съгласно новия правилник за признаване на бедност.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Вестник на инвалидите
 Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Куриер
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна самозащита
 Ново единство
 Обнова
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Ратник
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Съюзен вестник на вестниците
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Социална политика
Резултати 262 - 269 от 269.стр.    First Page  Previous Page   30  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 625, 16/04/1915
Serial's cover page Швейцария     
Варненски новини [вестник]
бр. 5527, 13/01/1936
Serial's cover page Щекотливи въпроси     
Варненски новини [вестник]
бр. 349, 15/07/1925
Serial's cover page [Морски социални новини]     
Морски сговор [списание]
бр. 9, 01/11/1933
Serial's cover page [Окръжно] N 7041     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 27, 13/01/1930
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 6, 15/03/1889
Serial's cover page [Съобщения]     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 311, 08/05/1933
Serial's cover page `Не искаме безделници, а колон ...     
Добруджански куриер [вестник]
бр. 23, 18/05/1930
 


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library