Start Over


Министрите в царството на посещение във Варна.
Градоначалника награден.
Приют за пленниците добруджанци.
Открита кражба.
Заминаването на русите.
По мореплаването.
Пощата от Ромъния.
Кооперация `Народен труд`.
Съобщения на Специалната комисия по прехраната.
Търговците търсят дърва за огрев.
Лозята във Варненско са слабо повредени.
Бялото брашно е на привършване.
Очаква се параход със стоки от Италия.
Валутата на нашите пари е много ниска.
Промени в приставския персонал при варненското градоначалство.
Търговци от всички краища на царството идват в града.
Пътници без уредени документи.
Жени, изгонени от София като опасни за обществения морал са наводнили Варна.
Пазара за овощията е нерегулиран.
Пленниците от гръцките лагери в България.
Реколтата.
Самообесил се.
Оплакване от домакинствата за невдигане на сметта.
В-к `Земледелска правда` започва да излиза.
8-часов работен ден е въведен у нас.
Против скъпотията.
Ревизии в магазините в София.
Банките и скъпотията.
Пъпеш за 20 лева!
Новата заповед от Дирекцията за С. Г. О. П. против скъпотията.
Забрани на градоначалството.
Нов хор при храма `Св. Николай`.
Антуража разтурен - уволнения във варненския резервен магазин.
Оплаквания по частен ред.
Редовната сесия на Варненския окръжен съвет.
Заема пропадна.
Продажба на държавен добитък.
Новите жп линии.
Индустриалният съвет.
Австро-българският търговски договор.
Социално законодателство.
Дружествено събрание.
Българската Народна Банка опровергава слуховете за кредитите.
По закона за насърдчение на индустрията.
Облагодетелствуване на занаятчиите.
Занаятчийски подвижни катедри.
За минералните бани.
Ликвидирала къща в Свищов.
Г-н Атанас И. Буров.
Решения на експертната комисия.
За захарните фабрики.
Търговски бюлетин на външното министерство.
Искуствени торове.
Изложба на плетачни изделия в Пловдив.
Столицата затворена.
Курс по кройка и шев на горни дрехи.
Оправдан патриарх.
Преместен учител при Бургаското търговско училище.
Земледелските училища.
Постройките на държавата ще продължават.
Железопътната политика на сегашния министър.
Турция пречи на търговията.
Изменение в тарифа.
Софийски общински вестник.
За пътните абонаментни карти.
Историята на конезавода `Клементина` в Плевен.
Индустриална анкета.
Нова банка в Разград.
Преобразувано дружество.
Защо Сърбия спира износа на храни.
Транзит на яйца.
Учебна детска работилница.
За новите вагони.
За професионални училища.
Превозване ловджийските кучета.
Чиновнишки промени.
Курса на държавното копринарско училище във Враца.
Афишажната служба в столицата.
Защо са скъпи железопътните абонаментни карти.
Социално законодателство.
Цените на хляба в София.
Пострадали от градушка.
Облагането с пътна повинност.
Телефони в селските общини.
Покана към търговско индустриалните фирми.
Книжнина.,Още един успех на автомобила `Форд`.
Безмитен внос на екзотична гума.
За селските падари.
Професионални курсове.
Храна за Босилеградско.
Нисше търговско училище.
Текстилното училище в Сливен.
Променена фирма.
Заразени от холера.
Открита подписка за акции в българско-чехското акционерно д-во за захарна индустрия при гара Горна Оряховица.
Състоянието на посевите и пр.
Каботажното дружество.
Електрическо осветление в Плевен.
Извънредният държавен бюджет.
Камбиото покачено.
Железничарите се готвят за борба.
Завърнала се депутация.
Общата реколта на храните заплашена.
Търговския договор с Турция.
Скъп покойник - търговеца колониалист и житар Коста Хинков.
Регулиране на Марица.
Бобовдолската каменовъглена мина на концесия.
Беломорските солници.
Митинга в Русе.
Курс по български старонародни шевни и тънки тъкани в Пловдив.
Закрити конференции.
Хасковския окръг подновен.
Движенията от и до Сомовит.
Болнични каси във фабриките.
Сливенци искат поднова на окръга.
Минните концесии в царството.
Кожаро-обущарска изложба.
Шапкарски курс.
Забранения износ.
Телеграфно и пощенско съобщение с Добруджа.
По Борущенската линия.
Изборите за търговските камари.
Изработен правилник.
За пушачите.
Венчавка.,Забранен износ.
Мелничарски конгрес.
Списъците за изборите на камарите.
Скотовъдни изложби.
Модната търговия шокира националното честолюбие.
Облагане със статистическо право износния добитък.
Държавна коневъдна изложба.
Телефон на гара Каспичан.
Кооперациите напускат съюза си.
Нова книга - `Обновлението на България и новата директива на нашата социална политика`.
Тегленията на класната лотария.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Вестник на инвалидите
 Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Куриер
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна самозащита
 Ново единство
 Обнова
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Ратник
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Студентска дума
 Съюзен вестник на вестниците
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнска защита
 Черно море
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Социална политика
Резултати 262 - 270 от 278.стр.    First Page  Previous Page   30   31  
Serial's cover page Хроника     
Земледелец [вестник]
бр. 25, 18/09/1920
Serial's cover page Хроника     
Обнова [вестник]
бр. 149, 20/06/1919
Serial's cover page Хроника     
Обнова [вестник]
бр. 163, 11/07/1919
Serial's cover page Хроника     
Обнова [вестник]
бр. 175, 21/08/1919
Serial's cover page Хроника     
Обнова [вестник]
бр. 193, 15/09/1919
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 440, 02/09/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 441, 04/09/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 551, 04/05/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 625, 16/04/1915


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library