Start Over


Вечеринка в Хърсово.
За подпомагане бедните войнишки семейства.
30-годишен юбилей на 9-ия випуск офицери на военното училище.
За пленените добруджанци.
Принудително засяване на частните поземлени имоти.
Мил привет от д-р Густав Стреземан до Централния добруджански народен съвет.
Благодарност от черковно-училищното настоятелство в с. Бейдаут за дарителство.
Кооперацията в Бабадаг.
Неосвободени военнопленници - добруджанци.
Учебници за добруджанските училища.
Сборник с песни `Обединение`.
Юбилей на полковник Иван Петров.
Поскъпване продуктите в България.
Покупателно отделение към Дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост.
Книги за читалищата и училищните библиотеки.
Царят е отпътувал за странство.
Закриване добруджанската изложба в Бабадаг.
Агентура от Б. Н. Банка в гр. Тулча.
Д-р А. Головина дарява 10,000 лв. на Варненската мъжка гимназия за фонда на името на съпруга и Александър Головин.
Линията Добрич - Меджидие.
Нареждания до акцизните началници.
По заплатата на земледелските работници.
Благодарности за дарения.
Добруджанци на гроба на Караджата.
Ликът на Караджата.
Биография на Караджата.
Юбилейни карти.
Една годишнина.
Централният добруджански народен съвет и прехраната.
Работният добитък.
Производителни земледелски сдружения.
За интерниранията.
Параход за Тулча.
Илинденският брой на `Вестник на Вестниците`.
Удавени.,Важно за абонатите.
За пътуващите към София.
Към тулчанци.
Съобщения.,Книжнина.,Ликът на Караджата.
Юбилеят ня г-н Хараламби Стефанов.
Подписан е договор за ненападение между Румъния и Гърция.
Чиновниците в Добруджа са в лошо материално положение.
За преговорите между България и Румъния в кюстенджанския вестник `Добруджа Жуна`.
Цензура върху излизащите в Румъния български вестници.
Сто семейства цинцари от Солун пристигат с парахода `Букурещ`.
Във Варна е основана младежка добруджанска група `Млада Добруджа`.
Юбилей на педагогическото училище в Силистра.
Апел към членовете на дружество `Генерал Кантарджиев`.
Инспектори от министерство на финансите на проверки в Добрич.
За производството и съхранението на продукцията от мандрите.
Отпусната финансова помощ за лицата, строящи сушилни за зеленчуци.
Предстоящо преброяване на населението и имотите.
Една паметна дата - 51 години от смъртта на Стефан Караджа.
Румънски нападения в Кьосе Абди.
Излиза нов брой на списание Le Mouvement Dobroudjain.
Тракийският събор в Одрин.
Облагат търговците в Силистра с двоен патентен данък.
Нападения на румънски банди в Тутраканско.
За пенсиите на добруджанци.
Делегатите от съборите в Бабадаг.
Забавени заплати на кметове и секретар бирници в северна Добруджа.
Мерки срещу болшевизма.
Кражби в добруджанските села.
Върховният добруджански комитет предлага работа на бежанците.
Адрес на Комисията за раздаване на помощи на бежанците в София.
Адрес на редакцията и администрацията на сп. Le Mouvement Dobroudjain.
Адрес на канцеларията на Добруджанския върховен комитет в София.
Нови книги.
Денят на Екзархията.
Легитимация на бежанците.
Избирателни карти за добруджанци, живеещи в България над 6 месеца.
Съдбата на Тракия според `Пти Паризиен`.
Данни от плебисцита (референдум) в Дания и Германия.
Бесарабия е спечелена от Румъния.
Гръцката камара вотира договорите за мир.
Член на Върховния добруджански съвет е присвоил служебни средства.
Събиране на помощи за добруджанското дело.
За добруджанската земледелска дружба.
Гърция и Дунавската комисия.
50 годишен юбилей на народния певец Ив. Вазов.
Италианската министерска криза.
Министерство на земледелието подготвя окръжно за раздаване земя на бежанците.
За колонизацията на бежанците.
Окончателни резултати от изборите в Румъния.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Вечерни часове
 Виделина
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджанско знаме
 Добруджанско знаме
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Завой
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Морски сговор
 Морско ехо
 Обнова
 Педагогическа практика
 Поле
 Родна мисъл
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Социалистическа трибуна
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Юбилеи и годишнини
Резултати 262 - 270 от 324.стр.    First Page  Previous Page   30   31   32   33   34   35   36   37  
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 65, 23/11/1917
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 67, 28/11/1917
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 162, 24/07/1918
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 163, 26/07/1918
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 59, 04/04/1928
Serial's cover page Хроника     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 4=5, 01/06/1941
Serial's cover page Хроника     
Добруджански глас [вестник]
бр. 1, 11/08/1919
Serial's cover page Хроника     
Добруджанско знаме [вестник]
бр. 14, 10/03/1920
Serial's cover page Хроника     
Добруджанско знаме [вестник]
бр. 30, 19/06/1920


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library