Start Over


За основаването на д-вото от австрийски и унгарски капиталисти под името `Дунав - царско българско параходно дружество`.
Баланс, съставен на 31 декември 1913 година.
Загуби и печалби на дружеството.
Доклад от проверителния съвет на Българското Търговско Параходно дружество до Общото годишно събрание през 1914 год.
Тръгване на параходите.
Тръгване на руските параходи от Варна.
Баланс.,Загуби и печалби.
Доклад от Проверителния съвет на Българското търговско параходно дружество до общото редовно акционерно събрание през 1915 година.
Създаване и устав на дружеството.
Значението на корабоплаването за икономическия възход на страната.
За ползите от създаване на дружеството.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Български техник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Варненско ехо
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Ден
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Земледелец
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Книжарска дума
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна воля
 Народна сила
 Обнова
 Последни новини
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Северна поща
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна заря
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Търговски дружества
Резултати 28 - 36 от 662.стр.    First Page  Previous Page   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   Next Page  Last Page
Serial's cover page Българско Дунавско Параходно Д ...     
Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи [вестник]
бр. 211, 23/05/1917
Serial's cover page Българско Кооперативно Корабоп ...     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 756, 22/05/1927
Serial's cover page Българско Търговско Параходно ...     
Народен глас [вестник]
бр. 100, 11/12/1932
Serial's cover page Българско Търговско Параходно ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 379, 20/03/1914
Serial's cover page Българско Търговско Параходно ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 407, 06/09/1914
Serial's cover page Българско Търговско параходно ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 520, 23/01/1915
Serial's cover page Българско Търговско параходно ...     
Черно море [вестник]
бр. 19, 10/10/1891
Serial's cover page Българско мореплаване     
Морски сговор [списание]
бр. 7, 01/09/1933
Serial's cover page Българско параходно дружество ...     
Морски сговор [списание]
бр. 8, 01/10/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library