Start Over


Произход на болестите и начини за предпазване от тях.
Промени в градоустройството и хигиената на Берлин.
Въздухът като средство за лечение.
Изригванье на Везуви.
Сапунът като средство за обеззаразяванье.
Поливанье на стайните растения.
Урок по икономията.
Разваляне на виното (болести).
Дезинфекция.
Изработване на превръзки за рани.
Необходимост от спазване на санитарно-хигиенни изисквания при родилна помощ и бабуване.
Случай на отравяне със заразено свинско месо в Петербург.
Разпространение на холерата в Индия.
Лекар от Неапол отрича заразността на холерата с примери от последната епидемия в града.
Петербургският градски съвет отпука средства за мерки срещу холерата.
Потребление на алкохол в Европа.
Общинския Хигиеничен Съвет размени мисли относно борбата с чумата в града ни.
Протоколите на Комисията по Т. П. С. по отчуждаването на мерите са анулирани.
Съобщава се, че издължаването на налози ще става в общината.
Наборната комисия ще заседава.
Всички пенсионери, които не са получили пенсионните си книжки.
За знание, че е изгубен печат на Сюлбекенското Селско Общинско Управление.
Обмяната на старите банкноти ще продължи.
Към средата на м-ц февруари ще бъдат пуснати нова партида пощенски марки.
Тукашната Търг.-Индустриална камара открива курсове.
Колетите за Франция ще се таксуват.
От завчера санитарното отделение започна обезпаразитяване.
Съобщава се, че срока за подаване на данъчни декларации е продължен.
През изтеклия месец в Общинската Дезинфефекционна станция.
Седмичния репертоар на Общинския Театър.
Градоначалството кани всички доброволци да получат възнаграждения.
Забранено е пътуването на пасажери от Варна по море за Бургас във връзка с чумата.
Всички пасажери, кото пътуват вън от границите на България с параход трябва да бъдат прегледани.
Съобщава се, че са приготвени избирателните списъци.
Последно напомняне, че е забранено лепенето на афиши върху афишите на общинския театър.
Умоляват се дружествата, канторите, частните банки и дюкяни да побързат с издължаванията си.
Варненското Акцизно Управление.
[За професионалната квалификацията на електротехниците изграждащи електрическитр инсталации в града].
При съкращенито на персонала в общината се съкрати Лозарното отделение.
Срока за доброволно издължаване към общината.
Благотворителния комитет `Всях Скорбящих Радост`.
Съобщава се за подаване на декларации.
Комисия по Т. П. С.
Изплащането на всички видове пенсии ще започне.
Съобщава се на избирателите от гр. Варна за провеждане на избори за Варненска Градска Община и Окръжен Съвет.
Съобщава се, че общината ремонтира мелницата си.
Предприето е от санитарното отделение дезинфекциране на училищата.
От Министреството на Земеделието е изпратено писмо във връзка със запазване границите на земеделските имоти.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Здравие
 Медицинско списание
 Ново единство
 Природен лекар
 Търговски фар
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1931 год.
  1929 год.
  1927 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1914 год.
  1901 год.
  1898 год.
  1896 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Дезинфекция
Резултати 28 - 36 от 40.стр.    First Page  Previous Page   4   5  
Serial's cover page Популярна медицина     
Медицинско списание [списание]
бр. 2, 10/01/1888
Serial's cover page Преобразование на мерките за п ...     
Медицинско списание [списание]
бр. 6, 20/12/1886
Serial's cover page Разни     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 37, 19/09/1898
Serial's cover page Рецепти по индустрия, стопанст ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 21, 20/11/1901
Serial's cover page С какви работи жените могат да ...     
Медицинско списание [списание]
бр. 9, 20/03/1888
Serial's cover page Смес     
Здравие [вестник]
бр. 8, 15/04/1885
Serial's cover page Среброто като дезинфектант     
Варненски новини [вестник]
бр. 3907, 01/05/1935
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 92, 06/02/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 97, 03/04/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library