Start Over


Мерки на санитарния съвет против разпространението на холера.
Данни за броя на заболелите и починалите от холера в Испания.
Последици от епидемията от холера в Испания.
Кореспондент на `The British Medical` за холерата във Валенсия.
Развод в Сан Франциско поради несъгласие във възгледите относно различни медицински школи.
Домакински съвети.
Относно карантинни мерки.
Относно карантинни мерки.
Относно карантинни мерки.
Относно карантинни мерки.
Добруджанско събрание.
Питаме резервния магазин относно провизиите на бежанците.
Събрание на туристическо д-во `р. Тича`.
Нов вестник на ученическо д-во `Пенчо Славейков` под заглавие `Ученически вестник`.
Бюрото за настаняване на бежанците.
Градоначалника е заловил банда от крадци в града.
Дирекцията на железниците е разрешила отпущането на вагони.
Обявена карантина в Ромъния.
Ще бъде ли дигната карантината за холерата в Турция.
Не е даден под съд още управителя на варненската митница.
Изучаване торенето на българските почви.
Изучаване застраховката против градобитнина.
Отпуснати субсидии на 10 земледелчески кооперативни дружества.
Опити с местна порода добитък.
Реколтата на пшеницата.
По превоза на химическите торове.
Търговското съглашение между Дания и България.
В. `Атине` за аграрния въпрос в Тесалия.
Нова търговско-представителска фирма в Русе.
Износ на храни.
Бюджетите на търговските камари.
Телефона София - Буда-Пеща.
Индустриалния съвет.
Раздаване тютюнево семе.
По безжицния телеграф.
Инжекциите със 606 и чудесните оздравявания в клиниката на д-р Балсамов.
Преобразувана е фирмата С. Бенйозев & Лиджи във Видин.
Хромо-литографията на г-н Панаки Зенгинов.
По вноса на черковните одежди и учебни помагала.
Несъстоятелност злостна.
Обявени в несъстоятелност.
Люцерново семе.
Концерт на руската певица Маргарита Димитриевна Агренева-Славянска.
Комюнике по турско-българския търговски договор.
Метрологичната комисия.
Законопроект за емиграцията.
Законопроекта за парните котли.
Законопроекта за индустриалните железници.
По прилагане закона за мерките и теглилките.
Премии по копринарството.
Местното търговско дружество.
Закрит е обущарския курс.
Овощарски премии.
Курс по модернизиране на гостилничарството и хотелиерството.
Софийското търговско дружество.
Помощ за тъкачески станове.
Помощи по професионалното образование.
Отпусната помощ на кожари.
Варненската градска общинска библиотека няма да предоставя политическите вестници на читателите.
Времето, посевите, лозята, домашния добитък и пр.
Доброволна пожарна дружина.
Политическо събрание.
Концертите на г-ца М. Славянска.
Нови несъстоятелности.
Митническата ни спогодба с Турция.
Карантинно наблюдение.
Митнишката война.
Началото на митнишката война (разпорежданията на Министерството).
Ревизия на дадените концесии през миналия режим.
Вдигната карантина.
Ж. П. Линия Т.-Пазарджик - Пещера.
Популярна банка в Трън.
Контролна комисия за житата.
Благотворителна лотария на благотворително дружество Старопиталище `Милосърдие` във Варна.
Г-н Христо П. Джуров е основал самостоятелна търговска фирма.
Нов директор на фабриката `Александър`.
Разрешена лотария в полза на безплатните ученически трапезарии в Русе.
Курс по мерките и теглилките.
II-ра семейна `Шуменска Пивница`.
Безплатен обущарски курс.
Търговци в несъстоятелност.
Венчавка.,Открит търговски курс за девици в Бургас.
Сказка на тютюнопроизводителя г-н Христо Г. Крайселски в Добрич.
Заслужено внимание към г. Ив. Грозев.
Преименувана фирма.
Сключен конкордат.
Благодарност от настоятелството на старопиталище `Милосърдие` към дарител.
Метрологическата комисия.
Търговско събрание в София.
Разпореждане до митниците.
Права на индустриална концесия за захарната фабрика в Пловдив.
Нова столична търговска фирма.
Подписка за акции за Индустриално железолеярно и машинно дружество `Металургия`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанско слово
 Здравие
 Медицинско списание
 Свободен глас
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1935 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1888 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Карантина
Резултати 28 - 36 от 56.стр.    First Page  Previous Page   4   5   6   7  
Serial's cover page Смес     
Здравие [вестник]
бр. 17, 01/09/1885
Serial's cover page Телеграма     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 25=26, 15/10/1902
Serial's cover page Телеграма     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 22, 20/09/1904
Serial's cover page Телеграма     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 23, 01/10/1904
Serial's cover page Телеграма     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 24, 22/10/1904
Serial's cover page Хроника     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 125, 15/11/1919
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 201, 06/01/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 202, 12/01/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 205, 22/01/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library