Start Over


Разширен камарен район - Габровска и Дряновска околии се присъединяват към Варненската търговско-индустриална камара.
Вносът на яйцата в Турция.
Емиграционно бюро.
Нов подпредседател на Варненската търговско-индустриална камара.
Другарски чествувана дейност на г. П. Г. Петрович.
Новата варненска митница.
Кантари за митниците.
Унищожаване на бандероли.
За превоза на дървата.
Сръбска митническа тарифа.
България и чуждите пощенски бюра в Цариград.
Роптаене на бакърджийския еснаф.
Прехвърлено предприятие.
Годишни дружествени събрания.
Авиатиката във Варна - г. Черкезов посети града ни.
За хаоса във варненската митница.
Модерна митница в София.
Превоза от пристанището до старата гара в Бургас.
Търгът за беломорските блата.
Допълнена тарифа.
Внос на прежди.
Закрит курс по старобългарски шевици и тъкани в Самоков.
Издадено второ индустриално свидетелство.
Несъстоятелност.
За II житарски конгрес.
Конференция в дирекцията на железниците.
Правилник за пристанищата.
Имот в продажба.
Новите влакове.
Прехвърлено индустриално свидетелство.
Нова станция в тарифата a quatre.
За намерените разлики в качеството и количеството на стоките.
За Тутракан и Силистра.
Друго онеправдание за бургасци.
Нова фирма в Стралджа.
Пренасяне колети по железниците.
Моруна 178 килограма.
По облагането на стоките.
Изложба на разплодници.
Втори екземпляри индустриални свидетелства.
По пресмятане такса за пречистване.
Допълва се изключителната тарифа N 19.
Несъстоятелности.,Новото разписание на влаковете.
Външната търговия на България.
Разпределение районите на камарите.
Обработваемата земя в България.
Телеграфна такса за банката.
Ново упътване на пратките.
Открити текущи лихвени сметки.
Общинската пътна тегоба.
Съобщенията със Запад.
Д. Влахов - консул в Одеса.
Дезинфекционна станция в Свиленград.
Аптеките в новите земи.
Движението на параходите в Бургаското пристанище.
Подписка за акции на Русенската сконтова банка.
Аптекарско акционерна дружество.
Пътнишката навигация на Дунава с M. F. T. R.
Товаренето на омнибусните вагони.
За телефоните в Русе.
Граничен пункт.
Руска изложба.
Подпален параход.
Индустриалните облаги в новите земи.
Годишни дружествени събрания.
Разместване на митници.
Почина Георги Бъклов.
Превоз на дървени въглища.
Петролните складове във Варна.
Годявка.,Иностранна търговска фирма в България.
Пристанищни чиновнически промени.
Наводнения от Дунава.
Общо годишно събрание на Българското търговско параходно д-во във Варна.
По въпроса да добруджанските жита.
Нова телеграфо-пощенска конвенция с Австрия.
Кредитната банка в Бургас.
Камбиалният синдикат.
Риска за война.
Правилник за търговските камари.
Чумата по добитъка прекратена.
Камбиалният курс.
Одобряване бюджетните кредити.
За митнишките посредници.
Подобрение телеграфо-пощенската служба в Бургас.
Иригациите в беломорския край.
Уголемението района на Варненската търговско-индустриална камара.
Антрепозирането на каменна сол.
Гъсениците по дръвчетата.
Решения на експертната комисия.
Метеорологически конгрес.
Техническото училище в Карлово.
Подкрепено искане.
Телеграфните и телефонните линии Варна-Русе.
За фирмата Марко Шехтер.
Д-ството `Тракия` - Чирпан.
Търговската екскурзия до източните пазари.
Законопроект за водите.
Превоза на дървен материал.
Продължение срока на камбиалния синдикат.
Саденето на тютюня в новите земи.
Италиански търговци в България.
Запитванията до българските консулства.
Колосална продажба на машини.
Търговски курс в Орхание.
Индустриалния съвет.
Превоз на дървен материал.
Въглищата от Перник.
По антрепозирането на стоките.
Нова фирма в Русе.
Из занаятчийските сдружения.
Похвална инициатива.
Ред на изпити.
Възобновени права на облаги.
Ръководител на курсовете по печатарство.
Втори екземпляри от индустриалните свидетелства.
Годишни дружествени събрания.
Несъстоятелности.,Тегленията на класната лотария.
Бургаско риболовно дружество.
За двувластните имоти.
Запитването до българските консулства.
Бъдещата участ на Одринско.
Четен реферат `Висше търговско образование в България`.
По транспортирането на стоките.
Преки морски съобщения между България и Съединените Щати.
Повръщане премии.
Из Свищовската търговска гимназия.
Годишни дружествени събрания.
Майсторски изпит.
Из камбиалния синдикат.
За бежанците.
Безмитният внос на желязото.
По мерките и теглилките.
Допълва се изключителната тарифа N 23.
Движението на треновете.
Облагането на кондензираното мляко.
Индустриално свидетелство.
Банкови.,Индустриалния съвет.
Курс по дамски дрехи.
Нов митнишки клон.
Нещастие с параход.
Приемане пратки за Окчилар - Солун.
Допълнена тарифа.
Тегления на класната лотария.
Електрическата инсталация в Бургас.
Конференцията в Земледелската банка.
По таксуване вагонните пратки от гара Лом до пристанището и обратно.
Законопроект за мините.
Утвърден бюджет.
Д-р Златаров и дейността му.
Черти от финансовото положение и икономическия подем на съседите ни след войната.
Отчуждени имоти за шосета.
Държавните жребци.
Митница в Акчар.
Книжнина.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Добруджа
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Ново единство
 Обнова
 Ратник
 Световен фар
 Свободен глас
 Сеяч
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1902 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Товарни превози
Резултати 271 - 279 от 326.стр.    First Page  Previous Page   31   32   33   34   35   36   37  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 526, 11/03/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 531, 19/03/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 533, 23/03/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 534, 25/03/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 535, 28/03/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 539, 11/04/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 540, 13/04/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 541, 15/04/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 542, 16/04/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library