Start Over


Поставен е паметник в чест на падналите от селото войници по време на войните.
Среща на дружеството на запасните подофицери `Караагач` в Синдел.
Осветяване на знамето на Варненското доброволческо дружество `Сливница`.
Съдебно дело срещу поручик Мустаков.
Застреляни са военния комендант на Петроград и неговите помощници.
Сигнал за лошото качество и високите цени на хранителните стоки, предлагани в лавката на войнишките казарми.
Реорганизация на френската войска.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Българска младеж
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Варненски работник
 Виделина
 Ден
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Добружа
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Женски свят
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Куриер
 Медицинско списание
 Морски преглед
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна воля
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Работническа искра
 Работнишко дело
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Славянин
 Снопче
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1944 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1884 год.
Съответствия за:  Военнослужещи
Резултати 280 - 288 от 948.стр.    First Page  Previous Page   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   Next Page  Last Page
Serial's cover page Едно мило народно тържество в ...     
Варненски новини [newspaper]
бр. 3924, 18/05/1935
Serial's cover page Едно мило тържество     
Варненски новини [newspaper]
бр. 5530, 16/01/1936
Serial's cover page Едно патриотическо тържество в ...     
Свободен глас [newspaper]
бр. 59, 07/12/1914
Serial's cover page Едно сензационно покушение сре ...     
Варненски новини [newspaper]
бр. 5373, 12/08/1935
Serial's cover page Едно шумно дело в Русе     
Славянин [newspaper]
бр. 41, 28/05/1931
Serial's cover page Екзекутирани от чрезвичайката     
Варненски новини [newspaper]
бр. 484, 25/11/1925
Serial's cover page Експлоатация на войници     
Свободен глас [newspaper]
бр. 32, 19/08/1907
Serial's cover page Елзаската война     
Обнова [newspaper]
бр. 83, 20/03/1919
Serial's cover page Жан Барт и неговия син     
Морски преглед [magazine]
бр. 93, 15/07/1938


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library