Start Over


За изложбите на българските художници Иван Христов и Христо Каварналиев във фоайето на варненския театър.
Открита колективна изложба на местни художници.
Изложба на `независимите художници` в Берлин, в която са конфискувани безнравствени картини и художниците са дадени на прокурор.
Ще устрои седма изложба във Варна.
Чехословашка изложба.
Откриване на земеделски камари.
За изложбата в гр. Пловдив.
Генерал Вейган заминал за Дакар.
Нови германски ята отлетели за Англия.
Учеличаване цената на житото в Испания.
Старите чакръци наново в употребление [снимка].
Изложба в Лисабон.
Италианските `Щуки` отвесно нападащи самолети.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Виделина
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Женски свят
 Завой
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Море
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна воля
 Народна просвета
 Ново единство
 Обнова
 Педагогическа практика
 Поле
 Ратник
 Родна мисъл
 Светкавица
 Свободен глас
 Северна поща
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Съюзен вестник на вестниците
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Училищна практика
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1905 год.
  1895 год.
  1893 год.
Съответствия за:  Изложби
Резултати 289 - 297 от 299.стр.    First Page  Previous Page   33   34  
Serial's cover page Художествената морска изложба ...     
Морски преглед [списание]
бр. 75, 15/10/1937
Serial's cover page Художествени изложби във Варна     
Морски сговор [списание]
бр. 3=4, 01/03/1936
Serial's cover page Художествени портрети на Н. В. ...     
Славянин [вестник]
бр. 14, 15/06/1930
Serial's cover page Художественната изложба     
Поле [вестник]
бр. 3, 21/06/1929
Serial's cover page Художника и прокурора     
Родна мисъл [вестник]
бр. 4, 22/06/1923
Serial's cover page Художникът акварелист г. Ив. К ...     
Черно море [вестник]
бр. 27, 22/07/1929
Serial's cover page Чехословакия     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 538, 09/09/1921
Serial's cover page Южно-българска птицевъдна изло ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 214, 21/10/1929
Serial's cover page [Външни новини]     
Утринна поща [вестник]
бр. 52, 07/10/1940


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library