Start Over


На 4-й того се сътоя събрание за дейността на правителството.
На 17 того се урежда Окръжно събрание.
Поради усиленото пренасяние на захарното цвекло е намалено числото на вагоните, пренасящи дърва за огрев.
Заклан добитък във варненската скотобойна.
Млечни продукти.
Беритбата на царевицата.
Общинският съвет.
Нека държавата да подпомогне пострадалите от наводнението села и градове.
Наш кореспондент за Казанлък е г. Нестор Иванов.
Есенния панаир в с. Любимец, Свиленградско ще се проведе от 6 до 8 септември.
Към Министерство на вътрешните работи ще бъде назначена комисия, която да изработи законопроект за общините.
Всички посетители на Горно–Оряховския панаир ще пътуват с железниците отиване и връщане с 50 на сто намаление.
В Бургас ще се проведе конференция на всички инспектори и лекари по маларията.
Утвърдени са плановете за изграждане на модерните кланици в Пещера и с. Твърдица, Новозагорска околия.
От 1 септември ще започне раздаването на строителни материали на бежанците в София.
Прием на нови студенти във Висшата кооперативна школа.
Ведомост на искланият добитък въ Варненската град. скотобойна за през м-ц Януарий 1895 год.
Ведомост за числото на проститутките в гр. Варна през месец Декемврий 1894 год.
Ведомост за смъртността в гр. Варна през месец януарий 1895 год.
Ведомост за числото на лечившите се въ Варнен. Град.-Общ. Болница, през месец Декемврий 1894 год.
Ведомост за лекуваните бедно-болни по домовете през м-ц Декемврий.
Годишна Ведомост на исклания добитък въ Варнен. Град. Салхана през м. 1894 година.
Ведомост за числото на проститутките в гр. Варна през месец Януарий 1895 год.
Ведомост за числото на лечившите се в Варнен. Град.-Общ. Болница, през месец Януарий 1895 год.
Ведомост за амбулаторните болни прегледвани въ Варнен. Градска болноприемница през м. Януарий 1895 год.
Сведения за ражданията и умиранията в гр. Варна през Февруарий 1895 година.
Ведомост за лекуваните бедно-болни по домовете им през м. Януарий.
Годишна ведомост за смъртността в гр. Варна през м. 1894 год.
Санитарна статистика за през 1894 година.
Общинските ниви в Орта Чаир ще бъдат засадени.
Изработени са тържните книжа за строителната част на новата варненска кланица.
Варненските общински сечища.
Риболова.,Варненското пристанище.
Очаква се да пристигнат в града ни югославяни.
Сведения за числото на изклания добитък във Варненската градска скотобойна и тежестта му в килограми.
Общинското управление призовава касапите да спазват хигиенни изисквания.
Приходите от учителското представление от 21 януари са в полза на бедните ученици.
Производството на някои насърчавани индустрии през 1933 г.
Ново управително тяло на Съюза на стопанския и технически печат.
Участие на чуждите капитали в акционерните дружества у нас.
Вносът на яйца в Англия.
Нов режим за търговията с чужди платежни средства в Румъния.
Българо-турска търговска спогодба.
Опитен период за свободен внос на спиртни напитки в САЩ.
Варненската общинска кланица.
XV-ят международен панаир в Милано.
По вноса на изсушени плодове в Германия.
XXXIX-то общо годишно събрание на Камарата.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Здравие
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Свободен глас
 Сила
 Славянин
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Кланици
Резултати 289 - 297 от 297.стр.    First Page  Previous Page   33   34  
Serial's cover page Хроника     
Сила [вестник]
бр. 25, 09/10/1926
Serial's cover page Хроника     
Черноморска камбана [вестник]
бр. 68, 30/08/1929
Serial's cover page [Ведомост за изклания добитък ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 15, 17/03/1914
Serial's cover page [Данни за здравеопазването в г ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 6=7, 11/02/1895
Serial's cover page [Данни за здравеопазването в г ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 10=11, 11/03/1895
Serial's cover page [Кратки вести]     
Варненски новини [вестник]
бр. 5620, 16/04/1936
Serial's cover page [Статистически сведения за иск ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 13, 19/08/1905
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 4, 09/02/1889
Serial's cover page [Хроника]     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 1=2, 13/04/1934


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library