Start Over


Износа на храни за Русия.
Наредба на Министерството на финансите.
Заповед N 555 за училищата.
По решение на Дунавската комисия.
Искане на ж.п. линия.
Останките на Александър К. Люцканов.
Иззетите от миналата година храни.
Назначена комисия от Министъра на търговията.
Окръжно N 2533 за мерките и теглилките.
Заповед N488 на Министъра на търговията.
Двумесечен курс за овчари, говедари и свинри в Свищов.
Руско-земеделческа колония.
Дунавските съобщения.
Курса на парите.
И марки няма!
Облаганите стоки.
Секретар на Русен. търгов. камара - Васил Бахаров.
Бюджетите на търговско-индустриалните камари.
Митнически проверки.
Признати права на облаги.
Пътуването с товарен влак.
Производството на розовото масло.
Новооткрита телеграфо-пощенска станция.
Изменения на наредбите за търговското професионално образование.
Злоупротреби с чекове, пращани по пощата.
Таксуване на телеграмите за странство.
Шуменска депутация в София.
Стачка на тютюневите работници.
Покупката на нов параход.
Преустроена фирма.
Сведения от министерството на търговията.
Поскъпването на желязото в Германия.
Клон на Поповската кредите банка във Варна.
Варненското пристанище се разширява.
Карантинното наблюдение в Бургас.
Протест на старозагорските граждани.
Наредба за колетите.
Фирмата `Фетваджиев, Кърджилов & Чешмеджиеви`.
Членове на Варненската борсова корпорация.
Окръжният и общинският данък.
Общогражданско събрание в Пловдив.
Накани се.
Полемиката между д-в Хр. Мутафов и Ст. Бочев.
Книжка 7-8-9 от Списание на Б. Икон. Д-во.
Наредба за изплащанията на имотните, принадлежащи на гръцко-български емигранти.
Избори за заместване членовете на Варнен. Попул. Банка.
Закон за забрана на частната фабрикация на всички видове експлозиви.
Детайлистите търговци изпращат делегация против гербовия налог.
Нова серия банкноти по 1000 лв.
Дълговете на българските дебитори към френски кредитори.
Да дадът сведения българите, които имат съквестирани имоти в Румъния.
Контрола върху акционерните дружества.
Изтекъл срок на собственост.
Незаменени разписки с облигации.
Разпореждане до митниците.
Панаира в Е. Джумая.
Проливни дъждове.
Сведения от Сърбия.
Венчавки.,Анонимна статия във в. `Мир`.
Заведено дело.
Капитала, резервите и фондовете на Бълг. Земед. Банка.
Общи и специални облаги.
Законопроект за дружествата с ограничена отговорност.
Допълнителният военен данък.
Конференция на секретарите и представителите на търговските камари.
Искане за преработване на закона за гербовия налог.
Полско-американско дружество.
Клон на Новата Тракийска компания за тютюн.
Мерките и теглолките.
Преработване на наредбата за търговия с чужди платежни средства.
Пролетния панаир в прага.
Борбата срещу закона за гербовия налог.
Наредба за записи върху гербова хартия.
Въвеждане на аеропланна пощенска служба.
Гебедженското взеро.
Бездушни злодеи.
Починал е Иван Евстратиев Гешев.
Фабриката `Св. Георги` в Трявна увеличава капитала си.
Новото именение на наредбата за реалните антрепозити.
Назначен за директор на варненския клон на Кредитна Банка - Ив. Попов.
Против директора на железниците Вл. Каракашев.
До кооперациите, продаващи фабрични изделия.
Събрание на местното журналистическо дружество.
Почина Христо Н. Цанев.
Конференция на делегатите от северобългарските популярни банки.
Облагане на солта.
Началника на пристанищата заминал за Будапеща.
Статия `Още по инфлацията на банкнотите`.
Дирекцията на железниците.
Търновското търговско училище.
Конференция при варненската окръжна постоянна комисия.
Резивизране на преносните тарифи при пристанищата.
Едно вестниче клевети житарите.
Пазара за добитък в Попово.
Невярно твърдение.
Срока за деклариране на цигарените книжки.
Заседания на Комисията по ревизията на тарифата за преносната служба при пристанищата.
Пилотът Стефан Пампулов починал.
Закрити пазари.
Изработена наредба.
Б.Н.Б. моли клиентите.
Окръжно до началниците на телеграфо-пощенските станции.
Признати права на общи и специални облаги.
За износа на едър добитък.
Ревизията на данъците.
Безмитния внос на сурови и полуобработени материали.
Наредба до всички митници.
Забрана за износа на розовите пръчки.
На питанията отправени към индустриалците.
Австрийските параходи.
Управителен съвет на професионалното дружество на варненските търговци.
Фалшиви датски банкноти.
Нови гербови марки.
Вноса на вълнените платове.
Събранието на индустриалното дружество.
Поправка от редакцията.
И друг път предупреждаваме.
Обмитяването на дървените изделия.
Кампанията за износ на зърнени храни и брашна.
Един провинциален търговец - житар.
Конгресът на провинциалните журналисти.
Търговците-експортери на български добитък.
Главното управление на Б.Н.Б. със специална наредба.
Сбирка на Мелничарския съюз.
Дружетсво на служащите по кредита и размяната.
Свикана конференция.
Г-н Ив. Михаилов.
Годежът на Обрейко Ст. Обрейков и Велика Личева.
Наредба от отделението на митниците.
Чума по свинете.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Завой
 Земледелец
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска защита
 Куриер
 Курортен бюлетин
 Народна просвета
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Наредби - приети до 1944 г.
Резултати 298 - 306 от 313.стр.    First Page  Previous Page   34   35  
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 574, 27/04/1922
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 587, 09/08/1922
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 588, 17/08/1922
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 616, 23/05/1923
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 631, 26/11/1923
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 645, 13/03/1924
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 665, 22/08/1924
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 687, 28/02/1925
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 737, 26/08/1926


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library