Start Over


Изборите за окръжни съветници.
Никакви министерски кризи.
Правителството и пресата.
Новите интриги.
Един примерен отчет - доклад на варненския градско-общински кмет Ив. Церов за дейността му от 1908-1911 г.
Годеж.,Известяваме навигацията на параходите на Кралското унгарско речно и морско параходно дружество.
Унгарска изложба в София.
Откриване Панамския канал.
Износ на добитък.
За вноса на овощните дървета.
Българска Търговска Банка.
Фабриката `Български Лев`.
В модерния театър К. Ранков.
Нова търговска фирма в Плевен.
Държавни постройки в Бургас.
Първото руско застрахователно дружество в България.
Преместване кантората на къщата Иван Димитриевич Рашеев.
Записванията за екскурзията на морския сговор.
Общинският съвет ще разгледа останалата част от дневния ред.
Морските бани се посещават извънредно много.
Сдружените земледелци във Варна, които гласуваха и избраха общински съветник Никола Стамболиев, настояват да отговори веднага на няколко въпроса.
Оплаквания от управлението на града.
Коментар на статия от в. `Мир`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Варненски работник
 Време
 Ден
 Добруджански вести
 Добруджански куриер
 Единство
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Източна мисъл
 Куриер
 Народна воля
 Народна дума
 Народна самозащита
 Народна сила
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Работническа искра
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Социалистическа трибуна
 Театър и музика
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Общински съвети
Резултати 334 - 342 от 347.стр.    First Page  Previous Page   38   39  
Serial's cover page [Вътрешни новини]     
Земледелец [вестник]
бр. 1, 01/01/1923
Serial's cover page [Градските избори за общински ...     
Свободен глас [вестник]
бр. 17, 23/07/1905
Serial's cover page [Злободневни новини]     
Търговски фар [вестник]
бр. 342, 21/02/1912
Serial's cover page [Извънредна сесия на Общински ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 23, 09/03/1922
Serial's cover page [Курортния] въпрос пред общинс ...     
Ден [вестник]
бр. 10, 06/06/1937
Serial's cover page [Местни новини]     
Черно море [вестник]
бр. 32, 30/07/1929
Serial's cover page [От редакцията на вестника]     
Черноморска камбана [вестник]
бр. 65, 14/07/1929
Serial's cover page [Писмо от Провадия]     
Свободен гражданин [вестник]
бр. 39, 26/04/1897
Serial's cover page [По повод отстраняването на Км ...     
Народна самозащита [вестник]
бр. 17=18, 10/05/1895


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library