Start Over


Беседа на Ат. Мандов на тема `Кооперацията като стопанска форма на бъдащето` в училище `Стефан Караджа`.
Намерен ключ на панаира.
`Ла гарсон` в кино Ранков.
Беседа на п-р Г. Сивриев на тема `Защо живеем` в Евангелската църква.
Съвременният Содом е темата, на която п-р Г. Сивриев ще говори в Евангелската църква.
Парахода `Фердинанд` пристигна в Варна.
Улегулирва се циганската махала.
Сказка на г-н Ив. Маждраков, началник на т.п. станция в града.
Търг за доставка на 400,000 кг газьол за Варненската електрическа централа.
Годишно приключване на Варненска популярна банка.
Спортна танцова вечер устройва спортен клуб `Шипченски сокол`.
Курс по сладкарство и готварство във Варна.
Помощи за военнопленниците от Австрия.
Духовна беседа.
Сказка във Варненската мъжка гимназия.
Комитетът на безплатните ученически трапезарии изказва благодарност за паричните помощи.
Либерали - демократи.
Статистика на санитарното отделение при общината.
Актовете против общината.
От 17 до 23 февруарий се урежда евтина гостоприемна седмица в гр. Сливен.
Варненското околийско агрономство организира доставка на гладка галванизирана тел.
Питиепродавското сдружение кани членовете си по случай патронния праздник на молебен в черквата `Св. Никола`.
Карнавалът.,Сказките на Вл. Русалиев.
Д-р Д. Караджов ще говори на тема `Към нов стопански порядък в Германия`.
Варненската инспекция на труда няма да приема посетители на 3, 4 април.
Македонското студентско д-во при търговската академия има общо годишно събрание.
Засилване на износа на боба, яйцата и тиквеното семе.
Варненската инспекция на труда обявява на всички работодатели.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Виделина
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Добруджански глас
 Добруджански новини
 Единство
 Женски свят
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна дума
 Нова българска пчела
 Ново единство
 Последни новини
 Природен лекар
 Свободен глас
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Театър и музика
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1947 год.
  1946 год.
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1920 год.
  1915 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1907 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Беседи
Резултати 334 - 342 от 349.стр.    First Page  Previous Page   38   39  
Serial's cover page [Конферансите на българския пи ...     
Единство [newspaper]
бр. 98, 23/01/1930
Serial's cover page [Кратки вести]     
Варненски новини [newspaper]
бр. 5622, 18/04/1936
Serial's cover page [Кратки вести]     
Варненски новини [newspaper]
бр. 5712, 17/07/1936
Serial's cover page [Кратки новини]     
Варненски новини [newspaper]
бр. 5508, 24/12/1935
Serial's cover page [Кратки новини]     
Варненски новини [newspaper]
бр. 5618, 14/04/1936
Serial's cover page [Местна хроника]     
Варненски новини [newspaper]
бр. 596, 12/04/1915
Serial's cover page [Новини]     
Варненски новини [newspaper]
бр. 5558, 13/02/1936
Serial's cover page [Новини]     
Варненски новини [newspaper]
бр. 5607, 02/04/1936
Serial's cover page [Учениците от румънската гимна ...     
Единство [newspaper]
бр. 97, 21/01/1930


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library