Start Over


Излязъл от печат бр. 2 на `Варненски вестник на вестниците`.
Парахода `Main`.
Бургаската търговска гимназия.
Шуменското търговско дружество.
Мелничарското училище в Русе.
Съобщение от Б.Н.Б.
Занаятчийския съюз.
Директните билети.
За или против мораториума.
Върховния Касационен Съд.
Фабриката за камгарни прежди на Ганчо Д. Попов.
Преоценения на стоките.
Документите и книжата, подлежащи на гербов налог.
Общия бюджет.
Нови монети пуснати в обръщение.
Наследниците на фабриканта Хр. В. Марокинджиев.
Пристигна във Варна г-н Алфред Майер.
Приготвеният законопроект за амбулантната търговия.
Паспортните такси.
Генералният наш консул в Марсилия.
Заседание на Учебния Съвет на промишлените и търговски училища.
Спогодбата за търговия между България и Албания.
Българската Царска Легация в Атина.
Вторият рейс.
Чл. 112 по закона за нотариусите.
Аероклуб на Чехословашката република в гр. Прага.
Испанското правителствто е разрешило вноса на царевица.
Железопътно съобщение между България и Сърбия.
Изборите за представители на търговските камари.
За новосъздадената школа за земеделска наука в Провадия.
Относно проблеми при управлението на Рибарското училище.
Писмо от Инспектората по рибарство във връзка с констатирани нарушения в рибарското училище.
Получи се брошурата `Нашата политика по рибарството` от Гр. Ив. Грозев, главен инспектор по рибарството.
Резолюция от общоградско събрание в Созопол по въпроси, залегнали в тригодишния план за поощряване на рибарството в страната.
Докарването под стража на неотбилите временната си трудова повинност.
В Плевен ще бъде открито първото у нас майчинско-домакинско училище.
Варненско гимнастическо дружество `Черноморски юнак`.
Доброволния срок за плащане на данъци.
Записвания в земеделско училище в Провадия.
`Родни балкани` устройва излет.
Относно държавните стипендианти в занаятчийските училища.
Относно записванията в Зимното земеделско училище към манастира `Св. Константин`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Български техник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска библиотека
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Работнишко дело
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Свободен глас
 Северна поща
 Семейно огнище
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Професионални училища
Резултати 334 - 342 от 345.стр.    First Page  Previous Page   38   39  
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 694, 30/04/1925
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 742, 27/11/1926
Serial's cover page Шести декемврий     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 33, 17/12/1926
Serial's cover page [Кореспонденция]     
Морски сговор [списание]
бр. 1, 01/01/1932
Serial's cover page [Кореспонденция]     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1932
Serial's cover page [Кратки вести]     
Варненски новини [вестник]
бр. 5834, 16/11/1936
Serial's cover page [Местна хроника]     
Черно море [вестник]
бр. 84, 27/09/1929
Serial's cover page [Окръжно] N 1005     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 11, 28/03/1898
Serial's cover page [Окръжно] N 2218     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 16, 23/10/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library