Start Over


Опити за рушветчилък на длъжностни лица във Варна.
Поправка (редакционни).
За нередности при сметопочистването възложено, чрез търг на предприемача Н. Станков.
Относно наказанието на длъжностни лица в окръжните съвети, уличени във финансови злоупотреби с държавни средства.
Относно присъдата на длъжностно лице от училищното настоятелство в с. Емирово за злоупотреба с училищни суми.
Ревизията в общината.
Бунт в затвора.
Грубости.,Новите пристави.
Обрана каса.
[Избягал търговец на колониални стоки].
Д. Банков се преместил.
Партийно събрание.
Фалшиви английски лири.
Любовно престъпление.
Осъден ученик
Нов юристконсулт във Варненска земледелческа банка.
Нови стоки за магазиите на фирмата Пазар Паруш.
Уволнение на двама ревизори от постоянната комисия.
Разглеждане на углавно дело за оскърбление във Варненски окръжен съд.
Концерт в зала `Прошек` на проф. Фредерик Паулман и Йосеф Браунщайн.
Семейството на княза отсяда в Евксиноград.
Нов кмет в гр. Девня.
Промени в администрацията на Провадия.
Управлението на Константин Стоилов.
Телеграма известяваща за карантина на вноса от Турция.
Намерени са фалшиви монети в Пазарджишка околия.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Време
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджански куриер
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Куриер
 Морско ехо
 Народна дума
 Народна самозащита
 Обнова
 Поле
 Родна мисъл
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Търговски фар
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
Съответствия за:  Престъпления, длъжностни
Резултати 343 - 351 от 359.стр.    First Page  Previous Page   39   40  
Serial's cover page [Местна хроника]     
Варненски новини [вестник]
бр. 479, 11/12/1914
Serial's cover page [Новини]     
Свободна Добруджа [вестник]
бр. 76=77, 08/12/1930
Serial's cover page [Общинско предприятие `Смет`]     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 23, 09/10/1920
Serial's cover page [Окръжно] N 531     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 30, 18/02/1930
Serial's cover page [Окръжно] N 7610     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 34, 24/12/1928
Serial's cover page [Разни]     
Свободен глас [вестник]
бр. 7, 17/02/1908
Serial's cover page [Разни]     
Свободен глас [вестник]
бр. 10, 09/03/1908
Serial's cover page [Рицаръ ... и правдата]     
Свободен гражданин [вестник]
бр. 23, 31/12/1896
Serial's cover page [Съобщения на държавните власт ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 15, 20/05/1893


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library