Start Over


Нареждане от Дирекцията на Б.Д.Ж. за пратките до 500 кг. на ден.
Протокол N 51 за одобрен проект за направа на ограда на пазар за домашни животни; за ревизия на тръжните книжа; за освобождаване от такси снабдяването на кораби с вода; за отпускане на вода за локомотивите от Варненското депо.
Протокол N 53 за водоснабдяването; за молба от бежанци от Добруджа за места за построяване на жилища; за доставка на материал улична настилка; за молба от младежко християнско дружество за парцел за постройка.
Относно закриване на представителството на Дирекцията на източните железници.
Относно доставки по закона за публичните търгове.
Извлечение от закона за полицията на железните пътища в България.
Относно отменена възможност за безплатно пътуване с железницата.
По наредбата за товарните превози.
Необходимост от разширяване на ж. п. линията във връзка с предстоящия износ на грозде.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Културен преглед
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна воля
 Народна самозащита
 Нова България
 Ново единство
 Ново училище
 Обнова
 Правда
 Работническа искра
 Работнишко дело
 Ратник
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Социалистическа трибуна
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Транспорт, железопътен
Резултати 343 - 351 от 789.стр.    First Page  Previous Page   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   Next Page  Last Page
Serial's cover page Няма ли кой?     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 671, 10/10/1924
Serial's cover page Общинска хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 20, 10/05/1914
Serial's cover page Общинският налог `кринин` и Ди ...     
Търговски фар [вестник]
бр. 232, 07/05/1911
Serial's cover page Окръжно     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 26, 10/07/1910
Serial's cover page Окръжно N 16197     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 18, 25/07/1902
Serial's cover page Окръжно N 3251     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 23, 01/10/1904
Serial's cover page Окръжно N 4858     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 23, 30/11/1911
Serial's cover page Опасни железнични нареждания     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 3, 17/10/1924
Serial's cover page Организиране износа от Русе     
Варненски новини [вестник]
бр. 5591, 17/03/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library