Start Over


Между Българската и Югославянската народни банки се постигна споразумение за откриване взеимно на безлихвени сметки.
Б.Н.Б. издаде наредба N 22.
Износът на българското розово масло.
Новият закон за изменение на митническата тарифа в Турция.
Преговори за подновяване на допълнителното търговско споразумение между Гързия и Югославия.
Сконтовия процент в Гърция.
Споразумение между Гърция и Югославия за обща продажба на опиума.
Износът на земеделски произведения от Югославия.
Вносът на салами, кондензирано мляко и консервивани яйца в Чехословакия.
Специалните организации за износ и стойността на златната крона в Австрия.
Конкурентноспособността на местното яйчарско производство в Германия.
Блокираните временно в Югославия кредити в динари на британски поданици и фирми.
Фирма `Кинтронопуло & Калудис` - износ и внос от и за България.
Създаване на дружеството с цел подпомагане външната търговия и родното производство.
Безмитен внос на захар.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Българска младеж
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Книжарска защита
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Правда
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Свободна Добруджа
 Сеяч
 Славянин
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Външнотърговски отношения - внос
Резултати 37 - 45 от 934.стр.    First Page  Previous Page   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Next Page  Last Page
Serial's cover page България и чуждите пазари     
Източна мисъл [вестник]
бр. 17=18, 15/06/1933
Serial's cover page България ще внася захар от чуж ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5585, 11/03/1936
Serial's cover page България щяла да внася петрол ...     
Утринна поща [вестник]
бр. 22, 04/03/1940
Serial's cover page Българска фирма в Пирея     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 579, 08/06/1922
Serial's cover page Българската химическа индустри ...     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [magazine]
бр. 4, 01/10/1939
Serial's cover page Български и съветски внос в Гъ ...     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 12, 20/04/1928
Serial's cover page Българско търговско параходно ...     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 9, 18/03/1922
Serial's cover page Българското генерално консулст ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [magazine]
бр. 23=24, 29/09/1935
Serial's cover page В Сърбия     
Търговски фар [вестник]
бр. 410, 07/07/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library