Start Over


Разменени новогодишни приветствия царя и кмета на града.
Новогодишно приветствие до служителите на Министерството на Вътрешните работи и Народното здраве от министъра.
Благодарности към варненските граждани от изселващите се арменци.
Вълнения в Русия.
Султанът предупреден от германския посланик в Цариград за въвеждане в Македония на Международен контрол.
Кюрди и турци избиват арменци.
Дебати във френската Камара във връзка с избиването на арменците в Турция.
Отпуснати заеми за бежанците.
Назначаване на комисия за мира на изток.
Бежанците от Тракия са освободени от данъци.
Пристигане на арменски бежанци от Турция.
За преставител на бежанците е избран Борис Икономов.
Промяна в адреса на приюта за бежанци.
Голям спортен бал устройва с. к. `Владислав`.
Представление на Народен театър `Сълза и смях`.
Спортна танцувална вечер устройва с. к. `Атлант`.
Телеграфните и телефонните раздавачи.
Загубено куче.
Открива се новоремонтираното кино `Палас`.
Открива се арменска прогимназия във Варна.
Заседания на общинския градски съвет.
Инж. Радков заминава за София.
Концерта във Военния клуб.
Библиотеката получава 18,100 прочитни книги.
Тракийското младежко културно-просветно д-во `Екзарх Антим I`.
Пристигна параход `Варна`.
Варненският областен театър.
Комисията по трудовата поземлена собственост.
Избирателните списъци за периода 1924 до 1927 г.
Извънредна сесия на общинския съвет за разглеждане на бюджета.
Монументалният филм `Десет Божи заповеди`.
Лекция в работническия клуб на тема: `Интелигенцията и социализма`.
Арестуван е д-р Ив. Огнянов.
За рибарското училище.
Електрическото осветление при Общината.
Заверката на заявленията на клиентите за патент.
В клуба на благотворително д-во `Бр. Миладинови` ще се чете реферат.
Пристигнали параходи.
Лекция `Храна и здраве` във вегетарианската гостилница.
Нова книга `Венеция - свиждане`.
Пак по делото.
Нападнато село от вълци.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 19 декември.
Откриване 24-та редовна сесия на Търговската камара.
Разрешено е на арменците, български поданици, да заминат за отечеството си.
Разправия между Варненския и Шуменския районни комитети.
Отложено дело по разбойническата банда в Лонгоза.
Нови периодични издания в редакцията.
Толеранс в изплащателните листове на С. Г. О. П.
Хумористична вечер в салона на `К. Ранков`.
Подписка за новооснованото Кредитно Взаимно-Спомагателно Акционерно Д-во `Знаме`.
Преговорите с Турция.
Мелничарски конгрес в София.
Велика арменска благодетелка - Тамара Хугасиян.
Варненска Популярна Банка.
Безплатен обущарски курс във Фердинанд.
Разпоредби на Министерството на финансиите за обмитяване на стоки.
Обявени в несъстоятелност търговски фирми.
Популярна банка в Тутракан.
Нови търговски фирми в Русе.
Кооперативно потребително дружество `Задружен Труд` в Плевен.
Общи акционерни събрания.
Злоупотреби с цените на тютюна и кибрита в Трънска околия.
Акционерно Спестително Дружество в Ловеч.
Лозарски курс в Станимака.
Жалейка.,Турските стоки в България.
Русенската Търговско-Индустриална Камара.
Приятно ни е да съобщим.
Нов директор на местния клон на Българска Генерална Банка.
Оцетните фабрики и закона за праздниците.
Параходите на `Ллойд`.
Нова търговска фирма в Русе.
Фирмата Яков С. Коен в Русе.
От живота на арменците в Русия.
От София ни пишат.
Курс във Варна по лозарство, овощарство, пчеларство и бубарство.
Фалирала банка.
Тютюневата култура у нас.
Обявени в несъстоятелност фирми.
Курс по кожарство в Търново.
Произведенията от Крит и Сомос.
Замина за Египет директора на Индустриалното Д-во `Сила` г. Коста Ранков.
Българското Търговско Параходно Д-во - пазят се от светлината.
Свидетелствата за местопроизхождение на турските стоки.
Ратифицирането на турско-българската търговска конвенция.
За помадата `Bajan`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски отзив
 Добруджански глас
 Добруджанско слово
 Женски свят
 Земледелец
 Известник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1937 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Етноси - арменци
Резултати 37 - 45 от 51.стр.    First Page  Previous Page   5   6  
Serial's cover page Телеграми     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 298=299, 16/01/1933
Serial's cover page Телеграми на българска телегра ...     
Известник [вестник]
бр. 39, 22/10/1905
Serial's cover page Тройното съглашение протестира ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 630, 16/05/1915
Serial's cover page Турция в француската камара     
Свободен гражданин [вестник]
бр. 16, 13/11/1896
Serial's cover page Хроника     
Бежански глас [вестник]
бр. 4, 03/11/1922
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 137, 19/12/1924
Serial's cover page Хроника     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 37, 26/03/1919
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 208, 02/02/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 218, 12/03/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library