Start Over


Баланс, съставен на 31 декември 1913 година.
Загуби и печалби на дружеството.
Доклад от проверителния съвет на Българското Търговско Параходно дружество до Общото годишно събрание през 1914 год.
Баланс за 31-ий декмври 1914 г.
Сметка за загуби и печалби на 31 декемврий 1914 г.
Доклад на проверителния съвет при Българското акционерно дружество `Дружба`.
Принадлежащи на същата фабрика: 1. Спиртна фабрика за произвеждане на рафиниран спирт.
2. Фабрика за поташ.
3. Керамична фабрика.
4. Каменновъгленна мина `Борущица` при гара Кръстец.
5. Фабрика за сушене на цвеклови резанки и брикети.
6. Фабрика за гликоза.
7. Производна станция за цвеклово семе в чифлика `Ендне` край Шумен.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Варненско ехо
 Добруджа
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Економистъ
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Морска библиотека
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна воля
 Народна самозащита
 Народна сила
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
Съответствия за:  Акционерни дружества
Резултати 37 - 45 от 512.стр.    First Page  Previous Page   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Next Page  Last Page
Serial's cover page Българско Акционерно Дружество ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 31, 08/08/1898
Serial's cover page Българско Търг. Параходно Д-во ...     
Народен глас [вестник]
бр. 11, 22/03/1931
Serial's cover page Българско Търговско Параходно ...     
Народен глас [вестник]
бр. 100, 11/12/1932
Serial's cover page Българско Търговско Параходно ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 379, 20/03/1914
Serial's cover page Българско акционерно дружество ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 548, 20/02/1915
Serial's cover page Българско акционерно дружество ...     
Морски сговор [списание]
бр. 6, 01/06/1931
Serial's cover page Българско параходно дружество     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 8, 10/03/1897
Serial's cover page Българско параходно дружество     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 8, 10/03/1897
Serial's cover page Българско-Чехско Акционерно Др ...     
Съюзен вестник на вестниците [вестник]
бр. 7, 07/01/1934


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library