Start Over


БКО от Силистра е завело дело против вестник Царя луй Мирчя заради заплашване, че ще превземат българско училище.
В Държавен вестник е публикуван закона за запазването на лозята.
Заедно с обилният дъжд падна и голям град. Градушката е поразила посевите, овощните дръвчета и лозята.
Своя дълг ще изпълни всеки българин като даде подкрепа за библиотеката на девическата гимназия. Книгите се приемат от касиера Ненчо Касабов.
Лозарският комитет свиква събрание в лозята при кладенеца Св. Георги.
Бившият главен кмет на Добрич Добреску посети града.
От село Сусускьой съощават, че в кафенето избухнал скандал и Киро Т. Киров е ранен.
Спортно дружество Глория устройва гергьовска вечер.
В Алъч-кьой се изиграл футболен мач между спортно дружество Фулжерул и Глория.
В следващият брой ще дадем подробности за събитията в Дуросторски окръг.
Всички собственици на лозя да подадат декларации.
Всички са възмутени от хулиганството на вчерашния мач на Вихър-Авънтул.
Поминаха се съгражданите Димитър Т. Сарафов, дългогодишен чиновник и офицер и Хр. С. Дреков, търговец, един от първите членове местната популярна мярка.
В местността Гази-баба стана обичайния сбор.
Местното ловно дружество Калиакренски орел свиква своето годишно събрание.
В салона на кино Сплендид Българската мъжка частна гимназия устройва музикална забава, оркестър от хармонични народни игри, концертно рисувание и др.
Абонатите, които си сменят адресите, както и тези които получават нередовно вестника, нека съобщят в редакцията.
Семейство Дрекови благодари на хора Св. Троица и на всички почели паметта на Хр. С. Дреков.
Редакцията е отрупана с писма.
Насрочено е делото на антифашистите Паукер и Колев.
Българи в Банат са поискали въвеждането на българския език като задължителен предмет в училищата в село Винга, Бешенов, Брещя, Колония Булгара и Коман.
Започна проверяването на чуждите поданици, живущи в Румъния.
Погрешна информация относно оперетата Тайните на харема, която е била изнесена от членове на дружеството Седянка.
Всички собственици на лозя от Базарджик да подадат декларации-формуляр.
Полицейските органи не са се натъкнали на никакви манифестации или други прояви.
Дошъл е инспектор от министерството на труда.
Българското малцинство ще празнува 11 май и по този случй ще излезе специален брой на вестника.
В окръжните съдилища се водят на публични продажби имотите на длъжниците.
Уставът в село Езибей на базарджишката производствена кооперация Пробуда е утвърден, с инициатор Димитър Ц. Попов.
В Базарджик пребиваваха Георги Фотино, председател на калиакренската либерална организация и д-р Даниел, шеф на авересканите от окръга.
Бил възвърнат един забегнал жител на Курт-бунар.
Търговските и земеделските камари от Базарджик и Силистра се превръщат в независими.
Намерен е трупа на жителя от Балчик Ахмед Ибрям.
С параходът Хисар заминаха от Констанцеското пристанище за Турция 1600 турци.
Лозарите-собственици, които трябва да вчасят декларации-формуляри, могат да ги набавят от местния земеделски синдикат.
В празненството за 1 май се отличи хорът на служещите на тютюневия склад, под диригенството на Шчировски.
Гражданите молят да обърнем внимание на управата на общинската баня.
Родителите, които не са ваксинирали децата си ще бъдат глобени.
Раздават дипломи за право на собственост върху земи на колонисти.
Кралицата майка Мария на път за България.
По улиците имаше факелно шествие, в двора на казармите молебен, въввоенния клуб беше уреден банкет.
Селките общини трябва да посочат кандидатите за съдебни заседатели.
Разрешен е износът на всякакъв вид добитък от пристанищата на Балчик и Каварна.
Насрочени са множество дела по проверка на поземлената собственост.
Продължен е срока за подаване на декларация за лозята.
Семейството на Н. Ю. Тодоров напуска Констанца и се изселва в София. Като председател на дружество Гранит Тодоров е съдействал за уреждането на редица културни сказки.
Мъжкият хор при обединените Театрална трупа Савва Огнянов и хор Св. Торица е избрал управителен съвет Любен Шишков, Митю Димитров, Петър Армутлийски, Ат. Господинов, Ангел Арнаудов, Димитър Павлов, Димитър Вичев.
Частните български училища от гр. Каварна ще дават голяма ученическа забава. Изпълни се оперетата Горската царица под ръководството на Драган Гочев.
Зимните и пролетните посеви имат нужда от влага. Има села където не е валяло изобщо.
В с. Ириджа овчарят Киро Николов е затрупан от плява и почива.
Зачестиха завръщанията на забегнали добруджанци.
В село Идирис Куюсу пожар е унищожил плявата на Желязко Енчев.
Васил Николов Пунарджиев.
Ще се открие експортен център в Силистра, тъй като областта е една от първите производителки на грозде в страната.
От къщата на майор Ръжница са откраднати акции, скъпоценности и офицерска униформа. Полицията е заловила крадеца Николае Попеску.
Людмил Цаню Господинов, завършил Софийския медицински факултет.
Двама работници от с. Япладжа и с. Дуранлар са станали жертва на барабана на вършачката.
Цените на зърнените храни продължават да се покачват.
Между вестник Добруджански глас и българите се съзададе връзка.
Пристигнали са в Букурещ г-да д-р Ив. Ангелов и д-р Кирил Братанов, ветеринарни лекари.
Д. Днечев, завършил теологическия факултет, се явил пред епископ Геронтий от Констанца, изявявайки желание да бъде хиротонисиран.
За всички лозари притежаващи лоза в Гази-Баба ще има общо събрание в къщата на Стефан Николов.
Изложбата на румънските и италиянските художници ще остане открита.
Наближават Коледните празници.
Виктор Антонеску изказа пожелание за слбижаване на българо-румънските взаимоотношения.
Земеделците да съобщят колко земя са посели.
Пуснати са в обръщение новите никелови монети от 100 лей.
Епархиалните съвети искат учениците да бъдат водени на църква и часовете по религия да се удвоят.
Надежда Ив. Анкова е завършила висшата музикална академия в София.
Българската театрална трупа от Силистра ще представи пиесата `Човекът с крантата` от румънския драматург и актьор Чиприян.
Календар ще изпратим с новогодишния брой.
Земеделците, подлежащи на комасация, да се явят в окръжния консилиер.
Купените ниви от публичните тържни продажби не се признават, а за внесените пари получават бонове.
Ще има общо годишно събрание за всички лозари в кръчмата на Стефан Николов - Балкан.
Българските частни училища в Румъния уреждат елхи.
В Каварна Драган М. Гочев ще изнесе със своя хор коледна забава.
Добруджански глас е орган на всички българия от Румъния и ратува за единението и сплотеността помежду им.
Българското външно министерство е съобщило за смяната на банкнотите.
Човек от Базарджик прави мизерии на занаятчиите.
Учениците в Румъния ще бъдат пуснати в Коледна ваканция.
Българските частни гимназии в салона Сплендид ще устроят забава. Ще се представи сценката Коледари от Бобчевски и музика от Ал. Кръстев.
Състоя се годишното събрание на трупа `Сава Огнянов`, с управителен съвет: Ат. Цветков, Ат. Кандуров, Дим. Тодоров, Дим. Вичев, Юр. Иванов, А. Арнаудов, Колю Панайотов, Желязко Димитров, Нина Мавродиева, Кичка Господинова.
Кражбите зачестиха. В Каварна бил обран манифактурния магазин, на Васил Цветков.
Изтича абонамента на в. Добруджански глас.
Общо събрание на всички лозари, притежаващи земи в Гази-Баба, ще се проведе в кръчмата на Стефан Николов.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Варненско ехо
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Единство
 Економически преглед
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известия на Варненската лозарска кооперация Димят
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Народна воля
 Народна сила
 Ново единство
 Ново училище
 Обнова
 Последен час
 Последни новини
 Правда
 Природен лекар
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморец
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1889 год.
  1887 год.
  1886 год.
Съответствия за:  Лозарство
Резултати 37 - 45 от 865.стр.    First Page  Previous Page   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Next Page  Last Page
Serial's cover page Вести     
Добруджански глас [вестник]
бр. 157, 22/04/1936
Serial's cover page Вести     
Добруджански глас [вестник]
бр. 158, 26/04/1936
Serial's cover page Вести     
Добруджански глас [вестник]
бр. 161, 06/05/1936
Serial's cover page Вести     
Добруджански глас [вестник]
бр. 162, 08/05/1936
Serial's cover page Вести     
Добруджански глас [вестник]
бр. 172, 10/06/1936
Serial's cover page Вести     
Добруджански глас [вестник]
бр. 190, 09/08/1936
Serial's cover page Вести     
Добруджански глас [вестник]
бр. 225, 12/12/1936
Serial's cover page Вести     
Добруджански глас [вестник]
бр. 227, 18/12/1936
Serial's cover page Вести     
Добруджански глас [вестник]
бр. 228, 21/12/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library