Start Over


Изселват се 100 семейства бежанци от Гьозеке за Гърция.
Общо тримесечно събрание на с.к. `Шипченски сокол`.
Общинският оборотен кредит за прехраната.
Констатиран случай на тифус.
Министърът на благоустройството пристига във Варна.
Постъпили заявления в училищната инспекция.
Трудовото бюро при общината.
Открива се спортен полусезон.
Финален мач между `Бенковски` и `Атлант`.
Утвърден устав на с.к. `Изгрев 23`.
Изгубено куче.
Летен кино `Палас` днес.
Събрание на македонската младежка организация `Бр. Миладинови`.
Дежурни лекари.
Дежурни лекари.
Занаятчийски майсторски изпити.
Е. Т. С. клон `Хермон` организира излет.
Констатирани случаи на коремен тиф.
Съобщение от Трудовото бюро за трудовата повинност.
Събрание на д-во `Сливница`.
Конференция на градските първоначални училища.
Организационно събрание на социалдемократическата партия.
Сказка на проф. А. Митов.
Спектакъл на илюзиониста Морси.
Концерт на оркестъра на дружеството на българските слепи.
Д-во на техниците със средно образование.
Б. Т. Д-во `Девненски извори` устройва излет.
Летен кино `Палас`.
По аферата на бившия градоначалник.
Организационно събрание на местната демократическа организация.
Констатирани случаи на коремен тиф.
Мачът между с.к. `Бенковски` и `Атлант`.
Инспекторът по парните котли на обиколка в Девня.
Сказка на проф. А. Митов.
Летен кино `Лада` днес.
Летен кино `Палас` днес.
Концерт на дружеството на българските слепи.
Статията на Д. Кулаксъзов по речта на отец Франческо Галони.
Дежурни лекари.
Одрински турски учители пристигат в града.
Констатирани случаи на коремен тиф.
Бургаската окръжна постоянна комисия устройва екскурзия за земеделците от окръга.
Издържали изпити секретар-бирници.
Младежите от 43 набор пред контролната комисия.
Проф. П. Стоянов и художника Райко Алексиев отсядат в детския морски санаториум.
Дружеството на техниците със средно образование.
Приходите за общината от морските бани.
Общо събрание на с.к. `Атлант`.
Житна борса.
Българска народна банка за 16. IX. 1925 г.
Румънското правителство изтегля от обръщение банкнотите от 500 леи.
Предписания на Министерството на земеделието.
Извънредна сесия на общинския съвет по належащи въпроси.
Заседания на Варненски Епархийски духовен съвет.
Заседание на варненския спортен областен комитет по въпроса за поправката на игрището на колодрума.
Откриване на кино `Ранков`, клон от театър `Одеон`, София.
Движение на населението през м. август.
Констатиран случай на коремен тиф.
Контузен пазач на стрелките.
Дежурни лекари.
Събрание на тракийската младежка организация `Екзарх Антим I`.
Патронния празник на дружеството на запасните офицери.
Д-во `Сливница` отбелязва празника на Съединението.
Кино `Прошек` днес.
Българска народна банка за 17.IX.1925 г.
Дежурни лекари.
Общинският съвет в с. Галата разтурен.
Заболели от коремен тиф.
Земледелците екскурзианти се завръщат.
Подвиг на `Очарователния принц`.
Датският кораб `Ерланд` пристига във Варна.
Заседание на Общинския съвет.
Сеитбата закъснява поради изобилните валежи.
Случаи на коремен тиф.
Комисия изработва тарифата за работническия персонал и превозния труд в пристанището.
Екскурзията на земледелците от Варненски окръг.
Земледелски училища ще се открият към прогимназиите в селата Николаевка и Козлуджа.
Занаятчийската изложба.
БНБ за 22.IX.1925 г.
Събрание на варненското дружество на санитарния и ветеринарен персонал.
Лични.,`Годишник-Алманах` за 1923/25 г.
`Очарователният Принц` в кино `Ранков`.
Парахода `Хермес` ще пристигне във Варна.
Английският параход `Асириян` пристига във Варна.
Футболен мач между с.к. `Владислав` и `Тича`.
Парахода `Каринтие` пристига от Порт Саид.
Парахода `Донау` във варненското пристанище.
Констатирани случаи на коремен тиф.
Еврейско туристическо дружество `Хермон` избира ново настоятелство.
Събрание на Демократическия сговор.
Летен кино `Палас` днес.
Награден писар цинкограф от Провадийското управление.
Окръжната постоянна комисия отпуска сума за издръжката на студенти-медици от селата в окръга.
Заседание на завеждащите юношеските отбори но с.к. `Шипченски Сокол`.
Областно извънредно събрание на с.к. `Владислав`.
`Очарователният принц` в кино `Ранков`.
Варненецът Ив. Д. Ковачев представя на занаятчийската изложба детска количка, която подарява на бедна майка, родила на 1 януари 1926 г. мъжко дете.
Констатирани случаи на коремен тиф.
Д-р Шишков се зъвърна и пое завеждането на лечебницата.
Събранията днес.
Освещаване на детския приют при Варненската окръжна инспекция.
Земледелската градска дружба.
Демонстрации на земледелската катедра.
Назначен нов управител в общинската аптека.
Футболен мач между еврейския и турския спортни клубове `Малаби` и `Хилал`.
Организационно събрание на Провадийската социалдемократическа организация.
Недостиг на дърва в някои складове.
Намерен дамски чадър.
БНБ за 26.IX.1925 г.
Летен кино `Палас` днес.
`Очарователният принц` в кино `Ранков`.
Синделската община е разтурена.
Варненска стокова борса.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Борба против туберкулозата
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Време
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Здравие
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Куриер
 Медицинско списание
 Народен глас
 Народна просвета
 Обнова
 Победа
 Природен лекар
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1947 год.
  1944 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1884 год.
Съответствия за:  Заразни болести
Резултати 397 - 405 от 452.стр.    First Page  Previous Page   45   46   47   48   49   50   51  
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [newspaper]
бр. 408, 10/09/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [newspaper]
бр. 410, 12/09/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [newspaper]
бр. 411, 13/09/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [newspaper]
бр. 415, 17/09/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [newspaper]
бр. 416, 18/09/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [newspaper]
бр. 420, 22/09/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [newspaper]
бр. 421, 23/09/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [newspaper]
бр. 422, 24/09/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [newspaper]
бр. 425, 27/09/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library