Start Over


Резолюция на варненските търговци и еснафи във връзка с искането да се отложи прилагането на `Закона за допълнение на таблицата за разрядите`.
Анкета за новити тарифи на БДЖ.
Изтича амнистията за военна повинност на австроунгарските поданици в града.
Отстранен служител в кантората на Бр. Анкови.
Полагане основите на гимнастическия салон на дружество `Черноморски юнак`.
Месец на екскурзии.
Откриване на детския музикален курс.
Министър Н. Мушанов на посещение във Варна.
Скандал с отпечатването на отчета на мъжката гимназия за 1908/09 година.
Нова мобелно-строителна фабрика.
Излет до Аладжа манастир.
Нов руски консул.
Благодарност към дарители от Комитета по издържане на безплатни ученически трапезарии.
Новооснованата земледелческа популярна банка.
Съобщение за кончината на свещеноиконом Ив. К. Радев.
Съобщение за кончината на шивача Рафаил Рахнев.
Съобщение за отваряне на архологическия музей.
Сведение за побой над ученици.
Нещастен случай със загинал работник при извършване на строителни дейности.
Водоснабдяването на с. Солуджаалъ.
Всенародният българ. праздник св. св. Кирил и Методий.
Резултата от общин. мисия в София.
150 годишния юбилей от написването на `История славяноболгарская`.
Преписката по канализацията на град Варна.
Получена дописка срещу развратната младеж.
Д-р Михаил Попов отваря амбулаторна клиника.
Д-р Георги Савов се завръща от чужбина.
Концерт на провадийския хор `Лира` в катедралната църква.
Съобщение за кончината на нотариуса Тодор Живков.
Безжицния телеграф.
Моторна лодка.
Откриване на Добричкия панаир.
Кинематограф в гр. Каварна.
Ново търговско събирателно дружество в гр. Варна.
За телефонните връзки в Каварна.
Излет за варненските граждани, организиран от Железничарско дружество `Колело`.
Коментар на статия, поместена в румънски вестник, относно интереса на румънските граждани към курорта Варна.
В Рим е основано сдружение за унищожение на черните котки.
По ж. п. линията Дамаск - Алеп изчезнал пътнически влак.
Английският хуморист Херберт внесъл в камарата законодателно предложение за брака.
Саксонското правителство е въвело строги правила за деца, които пушат тютюн.
Видният английски автомобилист Монтлери поставил нов рекорд.
Германски туристи, посетители на китайската изложба в Лондон.
Най-крупният доставчик на Русия през течение на 1935 година е била Англия.
Рекордът на пестиливостта се пада на Япония.
Наскоро в Турция ще влезе в сила новият закон за подпомагане на туризма.
Тялото на полския народен герой Пилсудски бе пренесено от дървен ковчег в стъклен саркофаг.
Встъпването на германските офицери в брак.
В Съветска Русия надниците на младите работници са се увеличили.
Таксата за кучетата в гр. Шегед, Унгария.
В Съветска Русия ще бъде произведено общо преброяване на населението.
Властите в Флоренция решили да бъдат избити всички гълъби, които живеят в църкви и храмове.
Спални вагони под наем на туристите в Англия.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Виделина
 Време
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Добруджанска поща
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Есперантска младеж
 Завой
 Киноек
 Куриер
 Морска библиотека
 Морски ратник
 Морски сговор
 Ново единство
 Педагогическа практика
 Поле
 Последни новини
 Природен лекар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Славянин
 Социалистическа трибуна
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Съюзен вестник на вестниците
 Утринна поща
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Туризъм
Резултати 46 - 54 от 322.стр.    First Page  Previous Page   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Next Page  Last Page
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 26, 12/07/1909
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 18, 05/05/1912
Serial's cover page Дневни новини     
Свободен глас [вестник]
бр. 19, 12/05/1912
Serial's cover page До Девня     
Свободен глас [вестник]
бр. 12, 17/06/1905
Serial's cover page До като един от нашите редакто ...     
Ново единство [вестник]
бр. 61, 12/08/1931
Serial's cover page До къде отива умразата против ...     
Поле [вестник]
бр. 17, 09/07/1929
Serial's cover page Дребни вести     
Варненски новини [вестник]
бр. 5564, 19/02/1936
Serial's cover page Дребни вести     
Варненски новини [вестник]
бр. 5570, 25/02/1936
Serial's cover page Дребни вести     
Варненски новини [вестник]
бр. 5641, 07/05/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library