Start Over


Председателят на тричленната комисия г-н П. Стоянов замина в София на конференция на кметовете.
Поканват се всички ония граждани, които имат общи електромери.
Приготвиха се списъците при бюро недобори.
Обръща се внимание на дружества, кантори, частни банки и дюкяни да побързат с издълженията си.
Последния срок нза подаване на декларации за общ доход.
В общинския театър.
Наборната комисия ще започне да заседава.
Строго се забранява лепенето на афиши и реклами върху афишите на общинския театър.
Съобщава се, че са приготвляват избирателните списъци.
Съобщава се на чиновниците от изборните отделения.
Инспекжията по труда известява.
Министерството на Финансите нарежда по-справедливо налагане на данъка дърху общия доход.
Варненската Градска Комисияза настаняване на бежанците.Парахода `Джаниклия`, който е констатирана чума ще отпътува.
В пощенския клон N 4 са въведени всички служби.
Общинския Хигиеничен Съвет размени мисли относно борбата с чумата в града ни.
Протоколите на Комисията по Т. П. С. по отчуждаването на мерите са анулирани.
Съобщава се, че издължаването на налози ще става в общината.
Наборната комисия ще заседава.
Всички пенсионери, които не са получили пенсионните си книжки.
За знание, че е изгубен печат на Сюлбекенското Селско Общинско Управление.
Обмяната на старите банкноти ще продължи.
Към средата на м-ц февруари ще бъдат пуснати нова партида пощенски марки.
Тукашната Търг.-Индустриална камара открива курсове.
Колетите за Франция ще се таксуват.
От завчера санитарното отделение започна обезпаразитяване.
Съобщава се, че срока за подаване на данъчни декларации е продължен.
През изтеклия месец в Общинската Дезинфефекционна станция.
Седмичния репертоар на Общинския Театър.
Градоначалството кани всички доброволци да получат възнаграждения.
Забранено е пътуването на пасажери от Варна по море за Бургас във връзка с чумата.
Всички пасажери, кото пътуват вън от границите на България с параход трябва да бъдат прегледани.
Съобщава се, че са приготвени избирателните списъци.
Последно напомняне, че е забранено лепенето на афиши върху афишите на общинския театър.
Умоляват се дружествата, канторите, частните банки и дюкяни да побързат с издължаванията си.
Варненското Акцизно Управление.
На основание на писмото на Варненската градска околийска комисия за настаняване на бежанците.
За да може комисията за Т. П. С. да проконтролира правилността на раздадените места.
Наборната комисия.
Откомандировани са професор Петров и д-р Вайс, които водеха борбата с чумата.
По решение на тукашната Окръжна Постоянна комисия се откри курс за касиер-деловодители.
За знание, че изборите за градскообщински съвети се отлагат.
Всички банки, кооперации и акционерни дружества, които са задължени да публикуват балансите си.
От 1 февруарий в града се конструира II-ра жилищна комисия.
Репертоара на общинския театър.
Според новия законопроект за данъка върху общия доход.
Очакваните електромери пристигнаха.
Чехословашкото консулство в града ни се закрива, като се премества в Русе.
Помолени даваме гласност на заповед на Шуменския Окръжен Акцизен Началник.
Новоизбраните Окръжни съветници.
Съгласно Окръжното на министрство на Вътрешните работи общините да гласуват бюджетите си.
по сведения на Министерството на земеделието засяването на зимни посеви е нормално.
Българската земеделска банка.
Според събрание на легацията в Цариград тютюневата реколта в Турция...
Министерството на земледелието е предвидило кредити за нови земеделски училища.
Върховния медицинси съвет е назначил комисия за карантина.
Търговците на жито и наемните работници.
Незачитане правата на българи от турци и гърци.
Сигнал към санитарните власти за качеството на виното в кръчмите.
Публикувано опровержение.
Румънското правителство затворило тулчанските български училища.
Случай на чума в Истанбул.
Борис Сарафов арестуван и екстрадиран от Сърбия.
Окръжните съвети се събират на сесия.
Назначени турци за помощници на на околийските началници в Добрич, Разград, Тутракан, Шумен, Силистра и Осман пазар (Омуртаг).
Отчет на Варненската библиотека.
Благодарност от Комитета на сиропиталището.
Поляшки гости.
Общинският съвет.
Отпразнуване 2-рий август.
На вакантните учителски места.
Варна пред чумната опасност.
Холерата в Одеса.
Своеволията председателя на главните учители.
Концерт на г-ците Христина Морфова, оперна певица и Людмила Прокопова, пианистка.
Концертът на `Гусла`.
Жени борци.
Колоездачни игри.
Митинг.,Опровежение.
Турско-българските преговори.
Анкета по отпущането на вагоните.
Ромънски търговски агент в София.
По износа на яйца.
Б.Н.Банка в новите земи.
По обмитването на дъските.
Новите крини.
Конгрес на кооперациите.
По предплащане таксите за превоза на яйца.
Търговските камари и народната библиотека.
Чумата във Варненско.
Железопътното разписание.
Несъстоятелности.,Ограничения за превоза на домашните вещи по съобщението Б.Т.П.Д.
Индустриално свидетелство.
Тегления на класната лотария.
Подновяване на турско-българските търговски преговори.
Едно разпореждане на финансовото министерство.
Ще има ли нови търговски камари.
Карнобат е за оплакване.
Пощенска конвенция с Турция.
Вносът на хартията.
За вноса на добитъка в Турция.
Новата управа на кооперативния съюз.
Фалшификацията на вината.
Затворени железничари.
Чумата по добитъка.
Зависи не от кюшето, а от кюсето.
Движението на параходите в Бургаското пристанище.
Обявен в несъстоятелност.
Нота на правителството по българския износ.
Едно добро решение на министерския съвет.
Нашите брашна в Албания.
Вредите на българския износ от чумата.
Годишни дружествени събрания.
Д-во `Модерна Тухла` - Русе.
Облагане с акциз консервираните зеленчуци.
Нова индустриална линия.
Превоза на лозовите пръчки.
Тегления на класната лотария.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Време
 Дневни новини
 Добруджанска поща
 Економически преглед
 Известник
 Куриер
 Ново единство
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1944 год.
  1935 год.
  1931 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1910 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1894 год.
Съответствия за:  Заразни болести - чума
Резултати 46 - 54 от 90.стр.    First Page  Previous Page   6   7   8   9   10   11  
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 91, 28/01/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 92, 06/02/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 93, 21/02/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 34, 24/12/1926
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 40, 08/09/1902
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 21, 07/08/1910
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 498, 17/01/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 513, 12/02/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 515, 16/02/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library