Start Over


Околийска конференция на общинските кметове.
Житни тържища в България.
Голяма снежна виялица.
Из общината.
Из пристанището.
Театър, събрания, сказки.
Из пристанището.
По железниците.
Из общината.
Из постоянната комисия.
Театър, сказки и събрания.
Дежурни лекари.
Училищни.
Из общината.
Дежурни лекари.
Театри, събрания и сказки.
Българска Народна Банка.
Важни изявления на министър-председателя върху положението на България.
За отвлечените добруджанци.
За падналите герои при гр. Добрич.
Неприятелски аероплан над Бабадаг.
Възобновяването на Истърската околия.
Общински живот в с. Бейдаут.
Благодарност към дарителите от настоятелството на народното училище `Георги С. Раковски`.
Училищното тържество в Бабадаг.
Митрополит Йосиф болен.
Книга за генерал-лейтенант Жеков.
Д-р Радославов почетен силистренски гражданин.
Мартиролог на отвлечените добруджанци.
Телеграма от житната кооперация в гр. Варна до Министерството на Обществените сгради и Дирекцията на Железниците.
Събрание в зала `Съединение` по повод издръжката на болница `Парашкева Николов`.
Лекции по земеделие във войската.
Оплакване от местен зъболекар.
Директорът на Балканска банка в София е преместен в пловдивския клон на банката.
Некоректно отношение на журналист от в. `Известник`.
Спречквания между жителите на двете девненски общини.
Обявление на Варненското Окръжно Финансово Управление за новото изменение и допълнение на закона за държавните и общински пътища.
[Недостиг на хинин].
Сметта около Армен. училище.
Молба на провадийски граждани към кмета на град Провадия.
Издадени удостоверения за строителни материали за бежанците.
Нов общински зеленчуков магазин на площад `Ченгене Пазар`.
Старшия Общински Лекар г-н Недялков се завърна от 1-месечен отпуск.
Общинския съвет в Вълчи дол.
Провадийската община.
Комитет при Министерството на Външните работи и на изповеданието и настаняване на Руските деца в България.
Очаква се да пристигне Окръжния Управител г-н Кулаксъзов от София.
В Летния театър ще се представи пиесата `Приказката за вълка`.
Спорт и туризъм.
Г-н Яков Найденов се е оттеглил от поста директор на дружество `Дружба`.
Из Народната Банка.
Решенията на Индустриалния съвет.
Конвенциите ни с Франция.
Вносът на руски земледелчески оръдия в България.
Конгреса на предприемачите.
Изпитите за майстори.
За майсторските свидетелства.
Правилник за навигацията по Дунава.
Царят в търговско-индустриалния музей.
По облагането на паламуда.
По аптечните такси.
Линията Мездра-Видин.
Ломската община и жп предприятия.
Портовите власти във Варненското пристанище.
Оплаквание против митническите власти.
Пишат ни от Силистра.
Болестите в Свищов.
Примерен държавен служител.
Класната лотария.
Уместни и прави искания от жителите на Разград.
Снабдяване на корабите с плавателни книжа.
Съюза на българските индустриалци и държавните доставки.
Конгрес на търговските камари.
Каварненски кинематограф.
Застрахователно д-во `Россия`.
Нова банкова агентура.
Състоянието на посевите в България.
Отчитането по фонда общински пътища.
Прехвърляне на общини от една в други банкови райони.
Правилник за складираните стоки в дунавските пристанища.
Издадени индустриални свидетелства.
Насърдчение на шапкарската индустрия.
Английски фабриканти гости във Варна.
Клон на Софийската банка във Варна.
Установяване правото на собственост при ипотечните заеми.
За нуждите на хартийната индустрия.
Променена фирма.
По вноса на бойните оръжия.
Освобождаване от мито медикаментите за държавните болници.
Тютюните в Турция.
За индустриалните марки.
Тазгодишната пашкулна реколта.
Стопанското положение на Турция.
Правилника за съестните продукти.
Изчерпан закон за индустриалните марки.
Нова книга.
Бубите в другите държави.
Закрит курс по модерно обущарство.
Поскъпване на земледелческите произведения в Сърбия.
Нова станция в сточното съобщение a quatre.
Закона за шосейната мрежа.
Изучаване на новите жп линии.
Годишен панаир.
Железопътната линия в Каяджик - Хасково.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Добруджа
 Добруджански куриер
 Куриер
 Народна самозащита
 Ново единство
 Свободен глас
 Северна поща
 Сила
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черноморска камбана
Data Tag
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1895 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Общини
Резултати 46 - 54 от 64.стр.    First Page  Previous Page   6   7   8  
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 6, 14/08/1925
Serial's cover page Хроника     
Време [вестник]
бр. 10, 05/12/1925
Serial's cover page Хроника     
Време [вестник]
бр. 12, 08/12/1925
Serial's cover page Хроника     
Време [вестник]
бр. 22, 18/12/1925
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 19, 08/08/1917
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [вестник]
бр. 11, 19/03/1907
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 58, 17/08/1923
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 288, 02/11/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 381, 13/05/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library