Start Over


Призив към правителството за данъчни облекчения на земеделските производители.
Протести на търговците срещу допълнителната таблица за разредите при облагане на данъка, приета от XIII обикновено събрание.
Варненското данъчно управление продължава срока за снабдяване с патенти за спиртните напитки.
Изявление на министър-председателя Андрей Тошев.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Ден
 Економистъ
 Източна мисъл
 Народен глас
 Народна воля
 Свободен глас
 Търговско-промишлена защита
 Черноморска камбана
Data Tag
  1940 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1921 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1909 год.
Съответствия за:  Данъчно облагане - България
Резултати 46 - 54 от 62.стр.    First Page  Previous Page   6   7  
Serial's cover page Преглед на законодателството п ...     
Економистъ [списание]
бр. 3, 01/07/1940
Serial's cover page Пред глада     
Свободен глас [вестник]
бр. 30, 09/08/1909
Serial's cover page Пред новата 1928 год.     
Черноморска камбана [вестник]
бр. 31, 07/01/1928
Serial's cover page Предприема се усилено събиране ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3902, 25/04/1935
Serial's cover page Прогресивно-подоходния данък и ...     
Свободен глас [вестник]
бр. 32, 30/08/1909
Serial's cover page Продължен срок     
Варненски новини [вестник]
бр. 3969, 02/07/1935
Serial's cover page Протестите против разорителнит ...     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 546, 30/11/1921
Serial's cover page Реорганизиране на данъчната ад ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3981, 14/07/1935
Serial's cover page Реорганизиране на данъчната си ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3982, 15/07/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library