Start Over


Фондът `Кръстосвач Бяло море`.
Дарения за музея към дружеството.
Д-р Загорски подарява на училището в Севлиево шестмесечно течение от в. "Свободна България", д-р Каракановски и Тодор Шишков подаряват годишни течения от вестника на Ловчанското училище, Търновското читалище "Надежда" и Старозагорското училищно настоятелство.
П. П. Пенчов, директор на Варненската реална гимназия, подарява на Вечерното училище в града тримесечно течение от в. "Свободна България"
Д. Романов подарява на Девическото училище във Варна тримесечно течение от в. "Свободна България". Ив. Д. Славов подарява на Девическото училище в Хаджи-Оглу Пазарджик шестмесечно течение на вестника. Г. Б. Холевич подарява на Котленското училище годишно течение то в. "Свободна България".


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджански глас
 Женски свят
 Земледелски глас
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Източна мисъл
 Морски преглед
 Морски сговор
 Нова България
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Снопче
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1930 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1888 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Дарителство - България
Резултати 46 - 54 от 99.стр.    First Page  Previous Page   6   7   8   9   10   11   12  
Serial's cover page Повече постоянство     
Морски преглед [списание]
бр. 87, 15/04/1938
Serial's cover page Подарени старини     
Годишен отчет на Варненското археологическо дружество [сборник]
бр. 1, 01/01/1914
Serial's cover page Подаръци     
Свободна България [вестник]
бр. 3, 31/01/1881
Serial's cover page Подаръци     
Свободна България [вестник]
бр. 4, 07/02/1881
Serial's cover page Подаръци     
Свободна България [вестник]
бр. 7, 07/03/1881
Serial's cover page Пожертвования за Червения кръс ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 781, 17/01/1916
Serial's cover page Пожертвования за Червения кръс ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 782, 18/01/1916
Serial's cover page Пожертвования за Червения кръс ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 787, 24/01/1916
Serial's cover page Пожертвования за Червения кръс ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 796, 03/02/1916


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library