Start Over


Решение N 117 за доставка на материал за общинския лозов разсадник.
Решение N 116 за заем за изплащане на дължимото на фирма Сименс-Шукер.
Решение N 118, 119 за наем на имоти.
Решение N 120 да не се утвърждава търг за продажба на употребени в електроцентралата масл.
Решение N 122 за одобрение на пътни разноски по командировка на Иван х. Димитров.

Решение N 123 за покупка на строителни материали.
Решение N 124 за връщане на неправилно надвзети такси.
Решение N 125 за връщане на депозит по търг.
Решение N 126 за прехвърляне на правото за почистване на града от К. Моканов на В. Станков.
Решение N 127 за назначаване на комисия по преместване на производството на пастърма по санитарни причини.
Решение N 128 за поправка на общинските училища.
Решение N 130 за отказ на молба за отваряне на месарски магазин от Д. Тодоров.
Решение N 131 да не се опрощава глоба.
Решение N 132 за изплащане на суми за доставени медикаменти.
Решение N 133 за одобрение на търг за продажба на непотребни материали от електроцентралата.
Решение N 134 за благотворителен базар.
Решение N 135, 136 за закупуване на материали за електроцентралата.
Решение N 137 за грешка в Решение N 121/1916.
Решение N 138 за разглеждане и гласуване на нов бюджет
Решение N 139 за доставка на гориво за електроцентралата.
Решение N 140 за връщане на залог за търг.
Решение N 142 за заплащането на визити от Ветеринарния ст. подофицер.
Решение N 143 за изпращане на Окръжния управител за утвърждаване на Решение N 126/1916.
Решение N 145 за изплащане на рецепти издавани на бедни варненски семейства
Решение N 148 за отпускане на социална помощ.
Решение N 149 за временно назначение на Илия Игнатов за Общински лесничей.
Решение N 150 по молба за връщане на средства по търг.
Решение N 151 за продажба на животински продукти.
Решение N 152 за водопроводни материали.
Решение N 153 за ремонтни дейности по сградата на общинското управление.
Решение N 154 за отпускане на социална помощ.
Решение N 155 за командироване на кмета по отпускане на аванс от общински заем.
Решение N 156 за одобрение на командировка на Н. Млячков.
Решение N 10 относно удобряване на търг за ремонтиране на основните училища.
Решение N 11 относно търг за белосване на основните училища.
Решение N 13 относно удобряване на търг за доставка на гориво за елекрическата централа.
Решение N 14 за доставка на резервни части за електрическата централа.
Решение N 16 за доставка на прибори за Общинската Химическа Лаборатория.
Решение N 17 за продажба на общински бикове.
Решение N 237 за данъка върху влогове и капитали.
Решение N 238 приходите на общината да се събират по стопански начин.
Решение N 1 за периодичността на сесиите на общинския съвет.
Решение N 2 за ремонт на зала `Съединенние`.
Решение N 3 за закупуване на гориво за електроцентралата.
Решение N 4 за протест птоив действията на варненското окръжие спрямо стачкуващите железничари.
Решение N 5 за раздаване на социални помощи.
Решение N 6 за избиране на комисия по изборните списъци.
Решение N 7 за възнаграждение на работниците секачи.
Решение N 8 за възнаграждение на часовникаря Отон Иванов.
Решение N 9 за избор на тричленна комисия.
Решение N 10 за членове на градска реквизационна комисия.
Решение N 11 за избор на Радослав Крайчев за делегат в Варненския Околийски Районен Комитет.
Решение N 12 за реквизиционните комисии.
Решение N 13 за одобрение на кметска заповед N 35.
Решение N 14 за предстоящите окръжни избори.
Решение N 15 за одобрение на допълнителен изборен списък.
Решение N 16 за увеличаване на бюджета.
Решение N 17 за комисия по поемните условия.
Решение N 18 за увеличаване на бюджета.
Решение N 19 за отпускане на дърва за огрев на училищното настоятелство.
Решение N 20 за отпускане на помощ за пострадал работник.
Решение N 21 за съставяне на комисия, която да упражнява контрол над общинските имоти.
Решение N 22 по уволненения на общински служители.
Решение N 23 за възнаграждение на граждани участващи в общински комисии.
Решение N 24 за изплащане на възнаграждения.
Решение N 25 за назначаване на комисия по спорен въпрос с преприемача Никола Станков.
Решение N 26 за назначаване на комисия по въпроса за наема на летния общински театър.
Решение N 27 за отпускане на допълнителни средства към бюджета.
Решение N 28 за спорен въпрос за наем на общинска земя.
Решение N 29 за местата за гласуване на окръжните избори.
Решение N 30 за отпускане на средства за униформи за общински служители и пожарникари.
Решение N 31 за закупуване на коне за нуждите на общината.
Решение N 32 за командироване на Георги Парушев в София с цел получаване на ваксина против вариола.
Решение N 33 за отпускане на средства за ремонт на чистителните машини.
Решение N 34 за отпускане на помощ на болен общински служител.
Дискусии по бюджета.
Решение N 35 за продажба на общински животни.
Решение N 36 за униформа на пожарникарите.
Решение N 37 за застраховане на фонда на общинската библиотека.
Решение N 38 за отпускане на средства за ремонт на машина в общинската кланица.
Решение N 39 за примане на Правилник за службата по превозването на дърва от общинските сечища.
Решение N 199 за постъпки пред министъра на финансите за отпускане на аванс от разрешен общински заем за заплащане на фирма Сименс-Шукер.
Решение N 200, 201 за доставяне на материали за отопление на варненските училища.
Решение N 202 за дължими суми на държавните ветеринарни лекари д-р Тюлев и д-р Маринов.
Решение N 203 за отпускане на кредити по бюджета.
Решение N 204 за одобрение на отпускане на суми.
Решение N 205 за възнаграждение на санитарния капитан ветеринарен лекар Т. Нейчев.
Решение N 206 за подновяване на осигуровка срещу пожар.
Решение N 207 за връщане на тръжни залози.
Решение N 208 за назначаване на комисия по поемните условия.
Решение N 209 за изплащане на възнаграждение за извършени услуги.
Решение N 210 за назначаване на д-р Карамихалев за общински юристконсулт.
Решение N 211, 212, 213 за връщане на суми.
За уволнение на санитарния агент Т. Доков.
За ревизия на електрическото отделение и гориво за електрическата станция.
За комисията по определяне на продажбите цени на съестните продукти.
За комисия за определяне на цените на медикаментите.
За закупуване на гориво за електрическата централа.
За утвържадаване на поемни условия за доставка на горива.
За наема на електромерите.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Добруджански глас
 Ново единство
 Техника и стопанство
 Черно море
Data Tag
  1944 год.
  1941 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1920 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
Съответствия за:  Топлоелектрически централи (ТЕЦ)
Резултати 46 - 54 от 68.стр.    First Page  Previous Page   6   7   8  
Serial's cover page Протокол N 21     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 12, 08/06/1916
Serial's cover page Протокол N 26     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 13=14, 28/06/1916
Serial's cover page Протокол N 27     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 15, 08/07/1916
Serial's cover page Протокол N 3 От заседанието на ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 111, 03/09/1924
Serial's cover page Протокол N 37     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 5, 28/05/1920
Serial's cover page Протокол N 43     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 18, 10/09/1916
Serial's cover page Протокол N 90 от 3 септ.     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 32, 05/10/1914
Serial's cover page Протокол N 96 от 12 септ.     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 33, 12/10/1914
Serial's cover page Разширението на Варненската ел ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1, 07/04/1937


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library