Start Over


Притежанието на брегова линия е цяло народно богатство.
Политическото значение е също голямо.
Притежанието на свободен морски бряг.
На България е необходим излаз на Бяло море.
И Дунава има също значение като морето.
Използването на морето ката народно богатство.
Програмата на морското развитие.
Нужен е един централен институт.
Мерки, които са нужни да се засили стремежът на българина към морето.
Рибарското училище трябва да се преобразува.
Грижите за корабоплаването.
На Дунава трябва да се създаде държавно параходство.
Военният флот трябва да бъде обект на грижи.
Към мореплаванието трябва да се организира и хидропланна служба.
Школите трябва да се обърнат в практически училища за подготовка на моряци.
Идея за свързване на Дунав и Адриатическо море с плавателен воден път.
Икономическото значение на морския транспорт.
Съдбата на бившия руски флот.
За руските морски знамена.
От руското съветско правителство.
Според една телеграма от Москва.
В Германия се проектира [съоръжение за използване морските приливи и отливи].
Нов способ за изваждане потънали параходи.
На 3 ии 4 Октомврий м. г. [един ураган е преминал по крайбрежията на Ламанш].
Ново французко параходно дружиество на Дунава.
Въ Франция е гласуван нов закон [за безжични приемни станции на големотонажни кораби].
Ново Чехословашко параходно дружество.
Лозанската конференция.
Числото на пътниците по Cunard-Linie.
Резултатите от морските състезания в Варна.
Заповед на Главна дирекция на Железниците и пристанищата за безопасен воден транспорт.
Управлението на съветския руски търговски флот.
Жена - капитан.
Данският търговски флот.
Издание на Българско търговско параходно дружество за дестинациите на българските кораби до Египет и Сирия през Цариград.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Време
 Добруджа
 Економистъ
 Економически преглед
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска библиотека
 Морска мисъл
 Морски преглед
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Последни новини
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Славянин
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1940 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
Съответствия за:  Транспорт, морски
Резултати 46 - 54 от 118.стр.    First Page  Previous Page   6   7   8   9   10   11   12   13   14  
Serial's cover page Мисли върху значението на море ...     
Морска библиотека [списание]
бр. 14, 01/06/1931
Serial's cover page Може ли въздушния транспорт да ...     
Морски сговор [списание]
бр. 3, 01/03/1928
Serial's cover page Морава - Вардар, Дунава - Адри ...     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 647, 31/03/1924
Serial's cover page Морето     
Морски преглед [списание]
бр. 2, 15/10/1934
Serial's cover page Морска болест     
Морски сговор [списание]
бр. 8, 01/10/1927
Serial's cover page Морски екскурзии с катера `Лев ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5726, 31/07/1936
Serial's cover page Морски новини     
Морски сговор [списание]
бр. 1, 01/01/1924
Serial's cover page Морски новини     
Морски сговор [списание]
бр. 8, 01/10/1926
Serial's cover page Морски пътеводител     
Свободен глас [вестник]
бр. 32, 10/05/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library