Start Over


Стачката ...
Недействащи заповеди на Градската общ. управа.
Нарушения на обществения морал.
Освещаване знамето на Македоно - Одринското дружество в Провадия.
Цирк `Хамершмидт` във Варна.
Полицията и публичния дом.
Иван Пройков основава справочно бюро във Варна.
Пчеларски курс.
III-ти скотовъдски конкурс в Добрич.
Новини от Добрич.
Решения на Варненския съд.
Една нетактичност на Градския съвет.
Из решенията на Окръжния съвет.
5000 лв грешни [пари] спасени.
Какви граматици чиновници имаме.
Концерт на Варненското народно музикално дружество `Гусла`.
Уволнен.,Стачките в града ни.
Заминала комисия - Варненското скотовъдно дружество търси млечни крави в Русия.
Освещаване църквата `Успение Пресвятие Богоридици` в с. Аджемлер.
Комарджилъка.,Гърци изпращат децата си в католическия пансион вместо в българските училища.
Куражът на гърците е пораснал.
Неотпечатани протоколи.
На в. `Свободен глас`.
Благодарност.,Писмо до редакцията от Ив. Буюклиев и редакционен коментар.
Оплакване от група ученици от провадийското зимно земледелско училище срещу наложения от директора режим.
Благодарствен адрес за окръжния кооператор-организатор.
Управителят на окръжното стопанство `Св. Константин` с доклад пред постоянната комисия за условията за летуване.
Наредба от МВР за изплащане възнаграждението на агент-преброителите и контрольорите.
Постоянната комисия подготвя проекта и отчета на окръга.
Съобщение на Варненското градско общинско управление за заверка на избирателните книжки.
I и II полицейски участъци се помещават на ъгъла на ул. `Парушева` и `Успенска`.
Възпоменателни тържества по повод 25 годишнината от трагичната смърт на бившия министър на народното просвещение В. Кънчев във Враца.
Министерството на народната просвета забранява на учениците да участват в конкурса `Що е потребителна кооперация`.
Умирания и раждания от 1 до 27 януари.
Болести.,Лотарията на агрономическото дружество.
Земледелската катедра свиква конференция на общинските кметове по въпроса за засилване скотовъдните фондове.
Курса, устроен от земледелската катедра в с. Ясъ-бей.
Довечера - програмата на варненските кина.
Углавно дело срещу убиец.
Организира се излет до гр. Кюстенджа.
Банки и лихвени проценти.
Комисия от инженери приема изградената час от кея.
Водениците по течението на р. Девня и тяхната продукция.
Търговска фирма е обявена в несъстоятелност.
Злоупотреби на търговец на дървен материал.
Открива се панаирът в с. Бяла.
Конкурс за избиране на фирма за построяване на свинеферма в Добрич.
Редакцията честити на г. читателите.
[Заема на нашата община за канала].Железничарите в стачка.
Правителството и стачниците.
Нови мерки против стачниците.
Писмо в редакцията.
Министъра на вътрешните работи.
Модерната краварница.
Зрелостни изпити.
Новосформирания `Варненски театър`.
Театр.[представление на Костурското братство]
Преместена обущарница.
Събрание на Варн. окол. учит. дружество.
Бал на задомителното дружество `Веселба`.
Заловен джебчия.
Варненската Преславка митрополия обявява.
Последня новост по железничарската стачка.
Един куриоз.
Ще бъде ли дигната карантината за холерата в Турция.
Не е даден под съд още управителя на варненската митница.
Изучаване торенето на българските почви.
Изучаване застраховката против градобитнина.
Отпуснати субсидии на 10 земледелчески кооперативни дружества.
Опити с местна порода добитък.
Реколтата на пшеницата.
По превоза на химическите торове.
Търговското съглашение между Дания и България.
В. `Атине` за аграрния въпрос в Тесалия.
Нова търговско-представителска фирма в Русе.
Износ на храни.
Бюджетите на търговските камари.
Телефона София - Буда-Пеща.
Индустриалния съвет.
Раздаване тютюнево семе.
По безжицния телеграф.
Инжекциите със 606 и чудесните оздравявания в клиниката на д-р Балсамов.
Преобразувана е фирмата С. Бенйозев & Лиджи във Видин.
Хромо-литографията на г-н Панаки Зенгинов.
По вноса на черковните одежди и учебни помагала.
Несъстоятелност злостна.
Обявени в несъстоятелност.
Люцерново семе.
Концерт на руската певица Маргарита Димитриевна Агренева-Славянска.
Решение за облагането на вносните турски стоки според турско-българското митнишко съглашение.
Аномалии в износното облагане на яйцата.
Решение на Народното събрание за изграждане на жп линиите Т.-Пазарджик - Пещера и Каменец - Хасково.
Назначен нов директор на клона на `Съединените тютюневи фабрики` в Пловдив.
Българските работници в Ромъния.
Общи акционерни събрания.
Иван Бурджев заминава за средна Европа.
Тъжба срещу Старозагорската постоянна комисия за нарушения при провеждане на търг за огнеупорни каси.
Курс по модерно кошничарство в Котел.
Едно искане на анхиалци.
По мерките и теглилките.
Русенската Сконтова Банка.
По вноса за серума за домашния добитък.
Италия чиста от холера.
По вноса на карбонилеума.
Концесии за аптеки.
Затрудненията на г. Шаулов.
Популярна банка в Трън.
Пазара на захарта.
Службата в митниците корумпирана.
Доставка на товарни вагони и локомотиви.
Върховен съвет при Кооперативната Банка.
Закона за изменение и допълнение на митнишката тарифа.
Общото събрание на акционерите от дружеството на `Съединените тютюневи фабрики.`
Българската Народна Банка и новите лихвени проценти.
По превоза на стоки между Варна и Добрич.
Нови клонове от Банка `Гирдап`.
Облагането на азбестовите изделия.
Новата банкерска фирма на `Пинкас & Цанков` в Плевен.
Нов член във фирмата `Н. Мутафов Ив. Шопов` в Плевен.
Скотовъдна изложба в Плевен.
Транспортни осигуровки при Д-во `Балкан`.
Заседнал параход.
Д-во `Юнион`.
Електрическо осветление в Пловдив.
Качеството на цимента.
Фабрична търговия с Гърция.
Българска Търговска Банка.
Пак по облагането на летвите.
Проверката на мерките и теглилките.
Маркирането на мерките и теглилките.
Безмитен внос на материали.
Забягнал търговец.
За линията до Сомовит.
Индустриалният съвет.
Екскурзия на учениците от вечерното търговско училище.
Открит клон от склада за газ, бензин, катран и пр. на г-н Петър Хайтан в Русе.
Нов пожар в Русе.
Търг или доброволно съгласие - за електрическото осветление във Варна.
Д-во по авиатика `Аероплан` - София.
Опровержение на слуха за фалит на тукашната пиаца на френската банка `Caisse de L`Economie Nationale`.
Тарифното бюро при Софийската Търговско-Индустриална Камара.
За вносителите и фабрикантите на мерки и теглилки.
Девическият търговски курс в Бургаз.
Разрешен внос на лекарство.
Курс по шивачество в Стара Загора.
Министерството на финансите по митническата тарифа.
Етнографическо изложение в Прага.
Цените за изключителната тарифа N 23 за станция Rendsburg.
Курсове по копринарство.
Правилника за вината.
Поето представителство.
За предпазване горите.
Продажба на пашкули.
Паднала градушка.
Откриване спирка между Левски и Павликени.
Окръжната скотовъдна изложба в Плевен.
Как чиновниците гледат службата си.
Книжнина.,Състоянието на посевите, лозята, градините, добитъка и пр. от 15-й май до 1-й юний т. г.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Беседи на ветеринарен лекар
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Варненско ехо
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански земеделско-скотовъден лист на Извънредната добруджанска комисия
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Народна воля
 Народна просвета
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Прелом
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сеяч
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Животновъдство
Резултати 496 - 504 от 551.стр.    First Page  Previous Page   56   57   58   59   60   61   62  
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 28, 09/06/1902
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 28, 11/10/1906
Serial's cover page Хроника     
Обнова [вестник]
бр. 3, 27/01/1927
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [вестник]
бр. 12, 17/06/1905
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [вестник]
бр. 49, 23/12/1906
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 201, 06/01/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 212, 18/02/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 235, 18/05/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 241, 08/06/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library