Start Over


Проучване нагласите за построяване на жп линии и пристанище за Варненския район сред общините в окръга.
За новите пристанищни такси .
Рецензия за статията на инж. Б. Кънев `Пристанище Варна`, отпечатана в книжка N 4 на сп. `Association Internationale Permanente de Congres de Navigation`.
Събрание на пристанищните рабоници относно публикация във вестника.
Посрещане на турския кръстосвач във Варненското пристанище.
Освещаване на новия български търговски кораб `Шипка` във Варненското пристанище.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Виделина
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджанско слово
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Морска библиотека
 Морска мисъл
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна воля
 Народна самозащита
 Обнова
 Последни новини
 Работническа искра
 Ратник
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Варна - пристанище
Резултати 505 - 513 от 513.стр.    First Page  Previous Page   57   58  
Serial's cover page [Окръжно] N 3277     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 14, 10/09/1930
Serial's cover page [Параходите `Болсена` и `Юнион ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5643, 09/05/1936
Serial's cover page [Пристигна днес на Варненското ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5653, 19/05/1936
Serial's cover page [Редакцита на в-к `Сила`]     
Сила [вестник]
бр. 10, 06/02/1926
Serial's cover page `Le port de Varna` par B. Kane ...     
Морски сговор [списание]
бр. 9, 01/11/1927
Serial's cover page `Емден` в Варненското пристани ...     
Морски преглед [списание]
бр. 55, 15/12/1936
Serial's cover page `Работнически вестник` на подс ...     
Работническа искра [вестник]
бр. 17, 29/07/1922
Serial's cover page `Хамидие`     
Морски преглед [списание]
бр. 90, 01/06/1938
Serial's cover page `Шипка`     
Морски преглед [списание]
бр. 107, 15/02/1939


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library